VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Hot topics: Biodiversiteit

rss

Eerste langetermijnobservatorium voor genomische biodiversiteit in Europa gelanceerd

Toegevoegd op: 2021-06-21
Vandaag vinden de eerste staalnames plaats in het kader van het gloednieuwe Europese observatienetwerk voor genomische diversiteit (EMO BON). Het observatienetwerk wil de continue aangroei van biodiversiteitsdata bewerkstelligen. Op termijn zal dit Europa in staat stellen om de mariene biodiversiteit beter te monitoren en te begrijpen, en de huidige hiaten in de Europese biologische observatiegegevens op te vullen. De staalnames gaan niet toevallig van start op 21 juni, ‘Ocean Sampling Day’, de dag waarop mariene wetenschappers en burgers wereldwijd zeewaterstalen nemen. ...

Impact van schadelijke algenbloeien verwacht toe te nemen, als vraag zeevoedsel en kustontwikkelling groeit

Toegevoegd op: 2021-06-08
De Verenigde Naties lanceren voor het eerst een syntheserapport van duizenden schadelijke algenbloeien wereldwijd. Na 7 jaar werk door een honderdtal experts uit 35 landen – waaronder ook VLIZ-onderzoeker Maarten De Rijcke – vormt deze publicatie dé basislijn voor het opvolgen van toekomstige veranderingen in de verspreiding, frequentie en intensiteit van de schadelijke, en vaak ook giftige algenbloeien. De schadelijke impact ervan blijkt sterk te verschillen van regio tot regio, en afhankelijk van dewelke van de 250 schadelijke microalgen tot bloei komt. Overexploitatie van het mariene ecosysteem lijkt de schadelijke effecten sterk te doen toenemen, en vraagt meer onderzoek naar duidelijke verbanden. ...

WoRMS press release: Ten remarkable new marine species from 2020

Toegevoegd op: 2021-03-18
As for previous years, the World Register of Marine Species (WoRMS) has again released the annual list of the top-ten marine species described by researchers during the year 2020 to coincide with World Taxonomist Appreciation day - March 19th! ...

Kunstmatige riffen houden mariene ecosystemen mee in de gaten

Toegevoegd op: 2020-12-17
Onderzoekers hebben meer dan 130 kunstriffen – Autonomous Reef Monitoring Structures (ARMS) – uitgezet op de zeebodem in alle Europese regionale zeeën. Zo krijgen ze inzicht in de langetermijnveranderingen van harde substraten in kusthabitats en worden ze vroegtijdig gewaarschuwd over de komst van niet-inheemse soorten, de impact van klimaatverandering of menselijke activiteiten. ...

Op zoek naar bioactieve verbindingen in organismen uit Belgische Noordzee

Toegevoegd op: 2020-06-02
Het mariene milieu biedt een grote verscheidenheid aan organismen. Allemaal kunnen ze potentieel interessante bioactieve verbindingen bevatten. Onder het motto “wie niet zoekt, niet vindt” ambieert het PROBIO-project om een selectie van mariene organismen uit de Belgische wateren intensief te gaan screenen op mogelijks interessante bioactieve moleculen. Het onderzoeksconsortium wil zo een essentiële kennisbasis leggen voor commerciële toepassingen in verschillende sectoren. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]