Missie & visie

Missie

Missie en visie tekst

De missie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is helder: wetenschappelijk onderbouwde kennis over onze kusten, zeeën en de oceaan versterken en zo breed mogelijk delen. Die kennis heeft belang voor iedereen. De zeeën beïnvloeden ons leven. En wij mensen hebben een impact op de oceaan, het marien leven en de kusten. Denk maar aan klimaatverandering, vervuiling en biodiversiteitsverlies.  

Marien onderzoek kan helpen in het detecteren van veranderingen, analyseren van problemen en voorstellen van oplossingen. Daarvoor gebruikt het VLIZ nieuwe technologieën, zoals robotica, en zet het in op innovatie en valorisatie. Onderzoeksgebieden zijn zowel de oceaan en de zeeën, de kusten en de getijgebonden systemen als alle gebieden waar Vlaamse mariene wetenschappers actief zijn of waren. 

VLIZ voert dit onderzoek op een ongebonden, neutrale en open manier.