Brilliant Marine Research Idea beurzen

Brilliant Marine Research Idea grant 2024

Jaarlijks reikt De Zee als Goed Doel Brilliant Marine Research Idea (BMRI)-beurzen uit met als doel promovendi en jonge postdocs te inspireren en te ondersteunen bij het uitvoeren van een briljant idee in het kader van hun marien onderzoek. De beurs focust op het out-of-the-box thinking, het uitwerken van een extra onderzoekstopic gekaderd binnen het huidige persoonlijke onderzoeksveld van de wetenschapper. Een BMRI-beurs is 5000 euro waard. Marien onderzoek is hét veld waar innovatie uit wetenschap en industrie elkaar versterken, daarom nodigen we bedrijven uit om een BMRI-beurs te sponsoren.

Onze bijdrage: het uitreiken van BMRI-beurzen t.w.v. 5000 EUR aan jonge mariene wetenschappers. We financieren ideeën die bijdragen aan het oplossen van op hypothese gebaseerde mariene onderzoeksvragen.

De thema’s waar De Zee als Goed Doel op inzet focussen op -maar zijn niet beperkt tot- klimaatverandering (de oceaan-klimaat-biodiversiteit nexus), de gezondheid van de oceaan en de relatie van de oceaan met de menselijke gezondheid, aangevuld met horizontale thema’s zoals exploratie, mariene observaties en technologische innovatie.

De beurs helpt bij lab- en/of veldwerk, data-acquisitie en -analyse, bezoeken aan andere instituten voor het gebruik van gespecialiseerde faciliteiten, aankoop van nodige apparatuur of software, etc. Het fonds kan niet gebruikt worden als vergoeding voor het gebruik van bestaande infrastructuur binnen de eigen onderzoeksgroep, voor personeelskosten, voor het betalen van reiskosten die meer dan 50% van de beurs omvatten of om conferenties bij te wonen.

Wie komt in aanmerking voor een BMRI-beurs? Promovendi en junior postdocs geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Alsook promovendi uit het Globale Zuiden met een duidelijk aantoonbare connectie met een Vlaamse Mariene Onderzoeksgroep, met als extra voorwaarde dat de promovendus of een diploma behaalde van een internationale mariene masteropleiding in Vlaanderen of de promovendus onderzoek uitvoert via een sandwich-doctoraats-beurs. De precieze modaliteiten om aanspraak te maken op een BMRI-beurs zijn te lezen in de call for proposals.

Brilliant Marine Research Idea beurzen 2024

gesponsord door HAEDES

Call closed. De laureaten werden bekend gemaakt worden op de VLIZ Marine Science Day op 6 maart 2024.

De call voor de BMRI-beurzen 2025 opent in het najaar 2024. Hou de communicatiekanalen van het VLIZ in het oog.

 

Doneer om jonge mariene wetenschappers te steunen via een BMRI-beurs

Uw gift dient om orginieel onderzoek van jonge mariene wetenschappers mogelijk te maken via de BMRI-beurzen. Doneren kan via de webshop of door over te schrijven naar het filantropierekeningnummer van het Vlaams Instituut voor de Zee: BE70 0017 1687 3425 met de vermelding ‘Gift voor BMRI-beurs’. Giften vanaf 40 EUR per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

Wens je een BMRI-beurs te sponsoren? Via sponsoring moedigt een bedrijf jonge mariene onderzoekers aan om volop in te zetten op origineel onderzoek en onderschrijft het bedrijf het belang van innovatie.
De sponsor geeft aan welk onderzoeksgebied het wenst te steunen en krijgt tevens de kans om mee te jureren. De Zee als Goed Doel neemt de volledige organisatie en administratieve afhandeling op zich en zorgt, in overleg, voor de nodige visibiliteit voor de sponsor. Het sponsorbedrag van een BMRI-beurs bedraagt 6.000 EUR excl. btw. Jaarlijks sluiten we de sponsorcontracten af voor 15 oktober. Contacteer ons via filantropie@vliz.be voor verdere toelichtingen of lees deze brochure.

BMRI laureaat

BMRI-beurzen 2017-2023
Sinds de lancering van het Brilliant Marine Research Idea-concept in 2017 reikten we 28 beurzen uit, goed voor ondertussen een totaalbedrag van zo’n 140.000 EUR voor marien onderzoek! De laureaten hebben ondermeer expertise in biologie, geologie, psychologie, ecotoxicologie, aquacultuur, waterbouwkunde, nautische wetenschappen, biochemie, etc. Veelal vervat de laureaat het onderzoek in een A1-publicatie en vormt het onderdeel van de PhD-thesis.
Ontdek wie de winnende promovendi en jonge postdocs waren die eerder via een BMRI-beurs de kans kregen een ​​briljant onderzoeksidee uit te werken. Lees hun rapporten en publicaties beschikbaar in de VLIZ-bibliotheek.