Ostend Working Group

laborante in strandstoel op strand

'The Ostend working group for inter/multidisciplinary scientific marine papers' onder deze noemer nodigt De Zee als Goed Doel experten uit om samen een high impact paper rond een interdisciplinair of multidisciplinair marien topic te publiceren. We lanceren jaarlijks een oproep voor onderwerpen, waarbij de wetenschappelijke commissie van het VLIZ ook zelf thema's kan aanreiken. De klemtoon ligt op kennisintegratie tijdens één of meerdere bijeenkomsten en het uiteindelijke streven is een wetenschappelijke publicatie (A1). Het concept onderscheidt zich van bestaande doordat de nadruk ligt op de inter- of multidisciplinaire benadering. De Zee als Goed Doel accomodeert de workshops en draagt de publicatiekosten.

Doneer voor 'The Ostend Working Group on Ocean & Human Health'

De Ostend Working Group on Ocean & Human Health brengt Vlaamse wetenschappers met een expertise in hoe de gezondheid van de oceaan in relatie staat met de menselijke gezondheid. Vanuit de werkgroep willen we elke expert vanuit hun eigen wetenschappelijke discipline laten reflecteren over het thema Ocean & Human Health. Op welke aspecten van onze mentale en lichamelijke gezondheid heeft de zee een meetbare impact? Het samenbrengen van deze (multidisciplinarie) kennis zal leiden tot een wetenschappelijke publicatie.

Onze bijdrage: via Ostend Working Groups biedt De Zee als Goed Doel een platform aan aan experten om samen te werken aan een multi/interdisciplinaire publicatie. De Zee als Goed Doel faciliteert de workshops waarop deze experten samenkomen, en vergoedt de publicatiekost.

Uw gift dient om de The Ostend Working Group on Ocean & Human Health mogelijk te maken. Doneren kan via de webshop of door over te schrijven naar het filantropierekeningnummer van het Vlaams Instituut voor de Zee: BE70 0017 1687 3425 met de vermelding OWG Ocean and Human Health. Giften vanaf 40 EUR per jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Wens je te sponsoren? Dat kan! Neem contact op met filantropie@vliz.be en we bekijken samen de mogelijkheden.