DuneFront onderzoekt kustveiligheid en -bescherming via Duin-Dijk Nature-based Solutions

Biodiversiteit
Klimaat

Op 16 januari 2024, vormde het ‘Rustpunt’ in Gent de uitvalsbasis van de driedaagse kick-off meeting van het nieuwe project ‘DuneFront’. Dit innovatieve project word gefinancierd via het Horizon Europe Programma van de Europese Commissie en gecoördineerd door Universiteit Gent.

Groepsfoto van het DuneFront consortium

Groepsfoto van het DuneFront consortium.

Het project wil de kustbescherming en -veiligheid verbeteren door oplossingen te optimaliseren die gebruik maken van een combinatie van natuurlijke elementen (duinen) en door de mens gemaakte harde structuren (dijken). Deze zogenaamde hybride Duin-voor-Dijk ‘Nature-based solutions’ (DD-hybrid NbS) zullen de nieuwe generatie duurzame, inclusieve en esthetische kustbescherming vormen.

Binnen dit multidisciplinaire project bundelen wetenschappers uit verschillende onderzoeksdisciplines, bedrijven en overheidsdiensten hun krachten om een holistische kijk te krijgen op de DD-hybride NbS.

In een eerste stap zullen twaalf demonstratielocaties, verspreid over heel Europa, de benodigde data input en ervaringen bundelen en evalueren om praktische en bruikbare aanbevelingen te doen voor het ontwerpen en installeren van Duin-voor-Dijk ‘Nature-based solutions’ in de toekomst.

Grafische voorstelling van het DuneFront concept
Een overzicht van de 12 demonstratie locaties langs de Europese kustlijn (aangeduidt met groene pinpoints)

Links: Grafische voorstelling van het DuneFront concept; Rechts: Een overzicht van de 12 demonstratie locaties langs de Europese kustlijn (aangeduidt met groene pinpoints).

In een tweede stap zal de verzamelde multidisciplinaire kennis worden geïntegreerd in een ‘digital twin’. Deze digital twin zal op zijn beurt de ontwikkeling van een ‘Decision-Support-System’, blauwdrukken voor kust- en mariene infrastructuur en de installatie van nieuwe prototypes langs één van de drukst bezochte kusten van België faciliteren. DuneFront zal een breed scala aan stakeholders voorzien van ontwerp-, installatie- en marktrijpe businessplannen voor DD-hybride NbS. De vertaling van nieuw onderzoek en innovaties naar gerichte acties van DuneFront, zal plaatsvinden binnen een co-creatie-procedure.

Het consortium verenigt 17 partners uit zeven verschillende landen, waaronder universiteiten (UGent, KULeuven, UPORTO, UBx, UPVD, ULCO, TU Delft, UU, TUB, LU, TAMU), onderzoeksinstellingen (VLIZ, EVFH), baggerbedrijven (DEME, Jan De Nul Group), kennisinstellingen (Stichting Deltares) en agentschappen (MDK).

Het VLIZ verzorgt het datamanagement en staat, in samenwerking met de projectpartners, in voor de communicatie en verspreiding van de projectresultaten. Ook zoekt het VLIZ naar connectiviteit tussen stakeholders en andere relevante projecten op Europees en globaal vlak om zo mogelijke synergieën te creëren.

Funded by the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.