Onderzoekers

Onderzoek ondersteunen was een van de eerste taken van het Vlaams Instituut voor de Zee. Dit gebeurt onder meer door toegang te verlenen tot maritieme kennis, mariene data of gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur. Ondertussen kunnen we ook zelf onderzoek opzetten en uitvoeren; samen met en complementair aan andere onderzoeksgroepen.  

De mariene onderzoekscapaciteit in ons land is behoorlijk groot. Zo stellen 135 mariene onderzoeksgroepen meer dan 1.900 onderzoekers en gespecialiseerd personeel tewerk in 23 onderzoeksdisciplines. Jaarlijks verschijnen 600 tot 900 Belgische mariene peer reviewed publicaties. Het meeste onderzoek wordt gevoerd buiten de grenzen van de Noordzee en in samenwerking met buitenlandse onderzoekers.  

Infographic

Bekijk alle onderzoeksgroepen 

Meer over onderzoek bij VLIZ