Onderzoeksruimtes

Het Marien Station Oostende (MSO) is een onderzoekscentrum voor zowel wetenschappers van VLIZ als externe onderzoekers. Het MSO bestaat uit vier voormalige pakhuizen, twee bureaugebouwen, de Ocean Innovation Space (OIS) en een aanlegplaats voor wetenschappelijke vaartuigen. Op de site vind je een aantal essentiële functies voor mariene wetenschappers naast kenniscentra zoals het Marine Robotics Centre (MRC). In de toekomst zullen nog meer kenniscentra een plekje krijgen in het MSO.

Waarvoor kunnen mariene wetenschappers terecht in Marien Station Oostende?

  • Natte wetenschap: verschillende loodsen zijn uitgerust met rechtstreekse aanvoer van zeewater. Op die manier kan de grote nood aan experimenten met natuurlijk zeewater tegemoet gekomen worden 
  • Droge wetenschap: Verschillende loodsen zijn voorzien van goed uitgeruste laboratoria waar wetenschappers hun stalen kunnen analyseren en in beeld brengen 
  • Ruimte voor practica, stages en publiekswerking. Grote multifunctionele ruimte zijn aanwezig waar het grote publiek kan kennis maken met mariene thema’s. Deze ruimtes zijn ook geschikt voor kennisinstellingen om er practica, stages, … te organiseren. 
  • Technische ruimte en opslagcapaciteit voor zowel apparatuur als stalen. Naast een heuse biobank en een gekoelde opslagplaats voor mariene kernen biedt de site ook de ruimte om zeegaande apparatuur onder ideale omstandigheden op te slaan en voor te bereiden. 
  • Bureelruimtes 
  • Aanlegplaatsen: de uitbouw van aanmeerfaciliteiten in het Visserijdok, voor het MSO, laat toe om de onderzoeksvloot te laten aanmeren voor het instituut. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om apparatuur in beschermde, doch mariene omstandigheden te testen. 

Toekomstige kenniscentra in het MSO 

  • Coastal Climate Change is een almaar relevanter thema en vereist gespecialiseerde infrastructuur. Op de site zal VLIZ klimaatkamers en -tanks voorzien om meer onderzoek toe te laten. Deze structuren zullen gebundeld worden om onderzoek vlotter te laten verlopen. 

 

  • Ocean Health & Human Health. Meer en meer ondervinden we dat onze gezondheid gelinkt is met de gezondheid van onze oceaan. Denk bijvoorbeeld aan microplastics, die via de oceaan in onze voedselketen terechtkomen, of de nabijheid van de zee die een positieve impact heeft op ons mentaal welzijn.  Om deze processen beter te begrijpen zet VLIZ sterk in op apparatuur die dit soort onderzoek mogelijk maakt. Zo zijn gespecialiseerde laboratoria aanwezig voor micro-plastiekonderzoek en is de site uitgerust met apparatuur die de hoeveelheid aerosolen in de lucht meet. 

 

  • Binnen het Marien Observatie Centrum (MOC) worden langdurige multidisciplinaire observaties uitgevoerd met behulp van innovatieve technieken zoals imaging sensoren, akoestische infrastructuur (telemetrie, onderwatergeluid) en DNA-gebaseerde technieken. Deze infrastructuur wordt breed ingezet voor onderzoek naar mariene biodiversiteit en ecosysteemstudie. Op de site zijn er verschillende opslagplaatsen, werkruimtes en laboratoria (imaging lab, DNA-lab) voorzien voor de huisvesting en onderhoud van de apparatuur en de verwerking van de stalen. 

Voor vragen over de wetenschappelijke inrichting en het gebruik van het MSO, contacteer VLIZ via ons contactformulier

 

 Waar vind je het Marien Station Oostende?