Mission Ocean

VLIZ werkt mee aan verschillende acties in het kader van de Europese missie 'Herstel onze oceaan en wateren tegen 2030', ook wel Mission Ocean genoemd.

 

Mission Ocean wil de gezondheid van de oceaan en daarin uitmondende rivieren beschermen en herstellen tegen 2030. Dat wil ze doen door onderzoek, innovatie, burgerbetrokkenheid en blauwe investeringen te stimuleren. Deze missie benadert de oceaan en wateren als één geheel en wil een sleutelrol spelen in het bereiken van klimaatneutraliteit en natuurherstel. In deze context is de Mission Ocean een belangrijke bouwsteen binnen de Europese Green Deal.

 

VLIZ is binnen het kader van de Mission Ocean betrokken bij een aantal ondersteunende en transversale acties en projecten. Voorbeelden hiervan zijn Prep4Blue, BlueMissionBanos en de uitbouw van de Digital Twin of the Ocean (DTO) via Edito-Infra. We nemen tevens deel aan onderzoeks- en innovatieprojecten die rechtstreeks bijdragen aan de Missie-doelstellingen, bijvoorbeeld als trekker van het INSPIRE en het DTO BIOFLOW-project, en als partner in tal van andere projecten zoals Ultfarms en Blue4all.

VLIZ onderschrijft zijn engagement in de Mission Ocean door het ondertekenen van de Mission Charter en zet dit in de praktijk om met een aantal gerichte acties. Zo onderzocht het onderzoeksschip Simon Stevin in november 2022 zwerfvuil, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies in zoute (Noordzee), brakke (Westerschelde) en zoete wateren (Zeeschelde). Daarnaast etaleert VLIZ proactief uitdagingen én oplossingen voor de Mission Ocean tijdens haar events en bij de gevoerde communicatie, zoals in 2024 ter gelegenheid van de VLIZ Marine Science Day of de Blue Economy Science Summit. VLIZ stemt daarbij zoveel mogelijk af met de acties van de Ocean Decade.