Mission Ocean

VLIZ werkt mee aan verschillende acties in het kader van de Europese missie 'Herstel onze oceanen en wateren tegen 2030', ook wel Mission Ocean genoemd. Mission Ocean wil de gezondheid van onze oceaan en wateren beschermen en herstellen door onderzoek, innovatie, burgerbetrokkenheid en blauwe investeringen tegen 2030. De missie is een nieuwe systematische aanpak die de oceaan en wateren als één geheel benadert en een sleutelrol zal spelen in het bereiken van klimaatneutraliteit en natuurherstel. 

VLIZ is betrokken bij de drie operationele groepen die verband houden met de Mission Ocean and Waters:

 

TRAMI (the TRAnsnational cooperation on the Missions approach) 

 

VLIZ is geëngageerd om dit door de EU gefinancierde project over het laten werken van de Mission Ocean te ondersteunen, kennis uit te wisselen tussen alle betrokken stakeholders en wederzijds leren aan te bieden over hoe de doelstellingen van de Mission Ocean aan te pakken.  

 

PREP4BLUE 

 

De VLIZ-departementen coördinatie, beleid en communicatie zijn betrokken bij dit Horizon Europe project. Het wil burgers en stakeholders inspireren, engageren en betrekken om de activiteiten van de missie Oceaan en Waters te optimaliseren, in vier 'Lighthouses'-gebieden: Middellandse Zee, Oostzee en Noordzee, stroomgebied van de Donau en stroomgebied van de Atlantische/Arctische Zee. 

 

BlueMissionBANOS 

 

VLIZ leidt het werkpakket burgerbetrokkenheid om alle relevante stakeholders in het Oostzee- en Noordzeegebied (BANOS) te inspireren, te betrekken en te ondersteunen om de blauwe economie koolstofneutraal en circulair te maken tegen 2030, terwijl de vervuiling wordt uitgebannen en de ecosystemen en biodiversiteit van de BANOS worden hersteld. 

 

VLIZ onderschrijft het Mission Charter door actie te ondernemen: Expeditieschip Simon Stevin onderzocht in 21-25 november 2022 zwerfvuil, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies in zoute wateren (Noordzee), brakke (Westerschelde) en zoete wateren (Zeeschelde). De concentratie van macro- en microplastics varieerde sterk tussen de drie onderzochte milieus, met de hoogste concentraties van beide in zoet water. Ook de deeltjes CO2 in zoet water zijn veel hoger dan in zout water.  

 

Naar de volledige resultaten