Coastal Climate Change

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, met de oceaan in het middelpunt. De oceaan fungeert als de ultieme klimaatregelaar door 90% van de overtollige warmte als gevolg van de opwarming door broeikasgassen te absorberen en jaarlijks ongeveer 25% van alle door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot vast te houden. De oceaan draagt ook de gevolgen van deze buffering en van het veranderende klimaat. Verzuring van de oceaan, hittegolven op zee, desoxygenatie en stijging van de zeespiegel veroorzaken stress in onze mariene ecosystemen en kustgebieden. Als hotspot voor klimaatverandering aan de kust vereist de ondiepe en intensief gebruikte Noordzee onze verhoogde aandacht.

Tegelijkertijd heeft onze kustzone een aanzienlijke waarde als plaats voor herstel en toerisme, die zal worden beïnvloed door een veranderend klimaat. Ook wordt de oceaan steeds meer gepromoot in termen van klimaatoplossingen. Projecten voor offshore hernieuwbare energie, de opkomst van de mariene restauratie-economie en initiatieven voor "blue carbon" zijn essentieel voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Ze geven ook een nieuwe impuls aan de maritieme kenniseconomie. Voortbouwend op zijn sterktes als marien wetenschappelijk instituut draagt VLIZ-onderzoek bij tot het begrijpen en onderbouwen van oplossingen met betrekking tot de nexus klimaat-oceaan-biodiversiteit.

Contact: Dr. Peter Landschützer (peter.landschutzer@vliz.be)

Coastal Climate Change

Onderzoeksgroepen gelinkt aan Coastal Climate Change

  1. Maritime Society and History: Wij analyseren de interacties tussen de mens en de zee vanuit economisch, sociologisch en historisch oogpunt. Het doel is een beter begrip te krijgen van de manier waarop risico's en kansen die de zee biedt, de kustsamenlevingen hebben gevormd. Ons onderzoek concentreert zich rond drie belangrijke onderwerpen, bronnen en benaderingen.  
  2. Past, Present and Future Marine Climate Change: De nadruk ligt op de opname en opslag van koolstofdioxide en andere broeikasgassen aan de Belgische kust, het Europese plat en de wereldwijde oceaan ter ondersteuning van regionale en wereldwijde koolstofbudgetanalyses. Met dat doel ontwikkelen we nieuwe technieken op basis van machinaal leren om metingen te exploiteren en op te schalen. 
  3. Seascapes Past and Future: De onderzoeksgroep 'Seascapes Past and Future' bouwt het geo-archeologisch onderzoek in de Noordzee uit in nauwe samenwerking met binnen- en buitenlandse onderzoeksinstituten. Voor een efficiënte verkenning van de zeebodem en (ondiepe) ondergrond maakt het team maximaal gebruik van de uitgebreide infrastructuur van VLIZ inclusief de slimme inzet van autonome vaartuigen.

Recente en relevante publicaties

  • Feys, T., 2020. From queen of seaside resorts to expulsion corridor: monitoring the entry, stay, and expulsion of foreigners in Ostend (1838–1914). Journal of Tourism History 12, 213–236. https://doi.org/10.1080/1755182X.2020.1856203

 

  • Gruber, N., Bakker, D.C.E., DeVries, T., Gregor, L., Hauck, J., Landschützer, P., McKinley, G.A., Müller, J.D., 2023. Trends and variability in the ocean carbon sink. Nat Rev Earth Environ 4, 119–134. https://doi.org/10.1038/s43017-022-00381-x

 

  • Missiaen, T., Fitch, S., Harding, R., Muru, M., Fraser, A., De Clercq, M., Moreno, D.G., Versteeg, W., Busschers, F.S., van Heteren, S., Hijma, M.P., Reichart, G.-J., Gaffney, V., 2021. Targeting the Mesolithic: Interdisciplinary approaches to archaeological prospection in the Brown Bank area, southern North Sea. Quaternary International 584, 141–151. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.05.004