Nieuws

Biodiversiteit

Zevende Grote Schelpenteldag toont heel wat exoten, en recordaantal getelde schelpen

27/03/2024 - 09:35
Met 114.000 getelde schelpen en heel veel tel- en strandplezier was de Grote Schelpenteldag van afgelopen zaterdag een groot succes. Niet minder dan 77 soorten, verzameld en geïdentificeerd over 400 kilometer kustlijn door meer dan 2000 deelnemers, kleurden deze dag. Toppers waren Halfgeknotte strandschelp, Kokkel, Nonnetje, Ovale strandschelp, Mossel en Amerikaanse zwaardschede, met duidelijke...
De zee vroeger Testerep magazine

De zee op je huid

28/02/2024 - 16:09
Testerep magazine verkent de historische en hedendaagse betekenis van zee-tattoos. Traditioneel symboliseren ze voor vissers hun identiteit en verbondenheid met de zee. Nu omarmen ook surfers, redders en zee-onderzoekers deze traditie. Verhalen van liefde, verlies en avontuur, van Tattoo Bertje tot moderne tattookunst, onthullen de diepe band tussen mens en zee.
Technologie & innovatie

Belgische Defensie en VLIZ schalen samenwerking op

28/02/2024 - 14:12
De Belgische Defensie en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) verstevigen hun goede banden door het ondertekenen van een formele raamovereenkomst om de lopende samenwerking tussen VLIZ en de Belgische Marine op te schalen. Dit initiatief onderstreept het engagement van Defensie om de samenwerking met civiele partners te versterken en de intentie van VLIZ om voluit de maatschappelijke...
Testerep magazine Biodiversiteit

Grote Schelpenteldag 2024 zoomt in op exoten

15/02/2024 - 12:11
Hetty Helsmoortel, notoir wetenschapswatcher, is meter van de Grote Schelpenteldag 2024. Ze roept op om massaal deel te nemen op zaterdag 23 maart. Tijdens de 7 de editie leggen we de onderzoeksfocus op exoten, schelpen die met de hulp van de mens vanuit verre oorden op onze stranden belanden.
Biodiversiteit

Door de lens van de Video Plankton Recorder

09/02/2024 - 09:42
Oceaan en zeeën bedekken 71% van het aardoppervlak en worden bewoond door diverse levensvormen. Onder deze bewoners komt plankton naar voren als een cruciaal onderdeel van het mariene ecosysteem. Ze domineren het mariene leven in aantallen en biomassa, en leveren een essentiële bijdrage aan het voedselweb en de biologische koolstofpomp. Bovendien kan plankton dienen als vroege indicator van...
Zee & gezondheid

Ding mee naar de Dr Edouard Delcroix Aanmoedingsprijs 2023

29/01/2024 - 15:17
De vzw’s HYDRO en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) reiken voor de vijfde maal de Aanmoedigingsprijs Dr. Edouard Delcroix uit. Deze internationale jaarlijkse wetenschappelijke prijs, ter waarde van 2.500 EUR, zal toegekend worden aan aan een jonge wetenschapper die onderzoek voert in het ruime kader van “de oceaan en menselijke gezondheid". De aanmoedigingsprijs is voorbehouden aan...
Technologie & innovatie Zee & gezondheid

Plastic hoopt zich op in bodem en op oevers riviermondingen

25/01/2024 - 16:46
Uit PLUXIN, een van de omvangrijkste studies in Vlaamse kustwateren, zeehavens en estuaria, blijkt dat plastic deeltjes overal aanwezig zijn. De hoeveelheden ‘microplastic’ zijn een orde groter dan het grotere zwerfvuil. Het stapelt zich op in de bodem en op de oevers. En estuaria, zoals de Schelde, zijn geen bronnen voor plastic naar de open zee, maar veeleer bezinkplaatsen. De sectoren Oostende...
Zee & gezondheid Testerep magazine

Plastic hoopt zich op in bodem en op oevers van riviermondingen

25/01/2024 - 11:32
Plastic deeltjes vinden we ondertussen overal! Ook in onze kustwateren, zeehavens en estuaria blijken ze alomtegenwoordig. In tegenstelling tot wat algemeen gedacht, blijken onze laaglandrivieren echter geen bron voor plastic naar de open zee, maar zijn het veeleer bezinkplaatsen. Het grotere zwerfvuil, maar vooral de microplastics stapelen er zich op in de bodem en op de oevers. Met enkele zeer...

Reisbeurzen voor de UN Ocean Decade Conference 2024 in Barcelona

04/01/2024 - 12:37
Ben jij een jonge mariene wetenschapper actief in België of in het Globale Zuiden? Dan is deze oproep jouw kans om persoonlijk aanwezig te kunnen zijn op de Ocean Decade Conference 2024 in Barcelona. En er mee te werken aan de wetenschap die we nodig hebben voor de oceaan die we willen! De deadline om je kandidaat te stellen is 26 januari 2024.
Technologie & innovatie

AI-onderwatergeluidsbibliotheek moet veiligheid offshore infrastructuur verzekeren en nieuw onderzoek stimuleren

20/12/2023 - 09:32
De Vlaamse overheid investeert, via het VLIZ, een half miljoen EUR in de uitbouw van een onderwatergeluidsbibliotheek voor de Noordzee. Het VLIZ beoogt met deze middelen tot de automatische herkenning te komen van natuurlijke en menselijke geluidsbronnen in zee. Die kennis en tools zijn essentieel voor de offshore security en voor tal van op AI gestoelde onderzoeksinitiatieven. Vlaams minister...
Biodiversiteit Klimaat Technologie & innovatie

Oceaan blijft 26% van CO2-uitstoot opvangen

05/12/2023 - 08:00
De kans is reëel dat we binnen de zeven jaar de kritische kaap van +1,5°C opwarming t.o.v. het pre-industriële tijdperk ronden. In 2023 bedroeg de uitstoot 40,9 miljard ton CO 2 , te wijten aan verbranding van fossiele brandstoffen en aan veranderd landgebruik. Hierdoor zal het jaar eindigen met een atmosferische concentratie van 419 deeltjes CO 2 per miljoen, of vijftig percent hoger dan in het...