VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Werk jij deze zomer als jobstudent op het VLIZ?

Toegevoegd op: 2023-03-10
Elk jaar rekruteert het VLIZ meerdere jobstudenten voor de zomermaanden juli, augustus of september. Voor de zomer van 2023 zijn we op zoek naar een aantal enthousiaste studenten voor de verschillende afdelingen van het Vlaams Instituut voor de Zee. Geïnteresseerde studenten kunnen tot en met 16 april hun kandidatuur indienen via het online invulformulier. Half mei worden de vakantiejobs toegekend. ...

Offshore windmolens in gebroken kleilagen, wat zijn de risico’s?

Toegevoegd op: 2023-02-10
In het Clay Tectonics-project slaan onderzoekers van het Vlaams Instituut voor de Zee, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel de handen in elkaar om de invloed van breuken en vervormingen in de Noordzeebodem op de installatie van offshore windmolens te bestuderen. Het project beoogt een belangrijk kennishiaat in te vullen met het oog op de bouw van de nieuwe windparken in het Belgisch deel van de Noordzee. ...

Subsidies aan VLIZ faciliteren een multiplicator effect

Toegevoegd op: 2023-01-26
Het VLIZ ontvangt jaarlijks een toelage van de Vlaamse overheid, meer bepaald van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en de provincie West-Vlaanderen. Deze subsidies vult het VLIZ aan met financiering uit verschillende competitieve bronnen; van Vlaamse over federale tot Europese financieringskanalen. Op het vlak van projecttoekenning en -financiering was 2022 een uitzonderlijk succesvol jaar voor het VLIZ. Bovendien, door verschillende wetenschaps- en innovatiepartners te betrekken in zijn projecten, tilt het VLIZ het hele Vlaamse mariene onderzoeks- en innovatie-ecosysteem naar een hoger niveau. ...

De uitdagingen en kansen van mariene koolstofboekhouding in de Noordzee

Toegevoegd op: 2023-01-11
De nieuwste beleidsinformerende nota van het VLIZ belicht het concept van koolstofboekhouding of ‘carbon accounting’ binnen de mariene context. Wat zijn de voornaamste uitdagingen en opportuniteiten? Wat is het mogelijke klimatologisch belang van sedimentgebonden organisch koolstof in ondiepe zeeën, zoals de Noordzee? Welke rol kan het Oceans Netwerk van het Integrated Carbon Observation System (ICOS) spelen in het stimuleren van werkbare en betrouwbare praktijken voor mariene koolstofboekhouding? Je leest het allemaal in deze publicatie, downloadbaar via de VLIZ-website. ...

Belgisch marien onderzoekslandschap zet zijn groei voort

Toegevoegd op: 2022-12-16
België telt momenteel 136 mariene onderzoeksgroepen. Dit is een aanzienlijke stijging – van meer dan 10% – vergeleken met een jaar eerder. Belgische mariene wetenschappers blijven van veel verschillende markten thuis, getuige de 23 verschillende onderzoeksdisciplines waarin ze actief zijn. Onze mariene onderzoekers publiceren steeds meer in open access tijdschriften en maken hun onderzoek daarmee toegankelijker. Er wordt ook steeds meer internationaler gewerkt en samengewerkt, waarbij de geografische scope van het onderzoek veel verder reikt dan de Zuidelijke Noordzee en aanpalende estuaria. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]