Data

Wat doet het VLIZ Marien Datacentrum?  

Het datacentrum van VLIZ is nationaal en internationaal een contactpunt voor kwalitatieve en betrouwbare mariene en estuariene data. Het VLIZ Mariene Datacentrum (VMDC) levert diensten, technologieën, tools, training en steun aan wetenschappers, beleid, blauwe economie en burgers. De data wordt op een efficiënte en open manier toegankelijk gemaakt. Het VMDC is geaccrediteerd als een IODE Nationaal Oceanografisch Datacenter. 

Het VLIZ Marien Datacentrum heeft zes kernactiviteiten, gecentraliseerd rond ‘open wetenschap’ of ‘open science’.  

FAIR datamanagement  

 

FAIR datamanagement houdt in dat de data Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (gestandaardiseerd) en Reusable (herbruikbaar) is. Concreet past het datacentrum dit toe als: 

  • Data documenteren: datasets beschrijven en voorzien van de nodige metadata 
  • Data integreren: verspreide data verzamelen en deze in erkende datasystemen opnemen 
  • Data archiveren: data opslaan voor de volgende generaties 
  • Data verspreiden en uitwisselen: ingaan op dataverzoeken en data publiceren 
  • Standaardisatie en samenwerking met andere data(systemen) verbeteren  

 

Computerscherm met Marine Regions informatie

Ontwikkeling van afgeleide dataproducten 

 

Dataproducten zoals data apps, analysetechnieken, GIS-maps, datavisualisatie en bijdragen tot open source-projecten en soortenregisters worden ontwikkeld en bieden toegevoegde waarde voor mariene onderzoeksgroepen en het mariene beleid. 

Datanetwerk 

 

VLIZ-datacentrum werkt actief mee aan regionale en internationale datanetwerken en zet strategische discipline-overschrijdende netwerken op.  

Open Science promoten en gebruiken 

 

Het datacentrum promoot en gebruikt Open Science en zorgt ervoor dat data en datasystemen FAIR zijn. Ook zal het technologieën implementeren die Open Science bevorderen, zoals LOD, wat 'Linked Open Data' betekent, of het semantic web. 

Training en ondersteuning van datageletterdheid 

 

Het datacentrum zorgt voor training en ondersteuning via het verbeteren van datageletterdheid via handleidingen, tutorials en richtlijnen.  

Management van internationale e-infrastructuren 

 

Het datacentrum beheert internationale e-infrastructuren zoals:

LifeWatch: Virtueel laboratorium  voor biodiversiteitsresearch, dat bestaat uit observatiestations, databanken, digitale diensten en instrumenten om modellen te ontwikkelen, verspreid over heel Europa 

EMODnet: Het European Marine Observation and Data network bestaat uit organisaties die samenwerken om zee te observeren, data te verwerken en de informatie vrij beschikbaar te maken.  

WoRMS: Het World Register of Marine Species streeft ernaar een complete lijst van mariene organismen op te stellen.  

EurOBIS: European node of the international Ocean Biodiversity Information System, een online mariene biogeografische databank die de nu verspreide informatie van alle levende mariene wezens centraliseert.  

Marine Regions: Een standaardlijst van mariene geografische informatie van gebieden en grenzen op zee. 

Scheldemonitor: Een Vlaams-Nederlands kennisportaal over onderzoeken en monoitoring van het Schelde-estuarium