Ding mee naar de Dr Edouard Delcroix Aanmoedingsprijs 2023

Zee & gezondheid

De vzw’s HYDRO en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) reiken voor de vijfde maal de Aanmoedigingsprijs Dr. Edouard Delcroix uit. Deze internationale jaarlijkse wetenschappelijke prijs, ter waarde van 2.500 EUR, zal toegekend worden aan aan een jonge wetenschapper die onderzoek voert in het ruime kader van “de oceaan en menselijke gezondheid". De aanmoedigingsprijs is voorbehouden aan kandidaten die recent hun masterdiploma of doctoraat behaalden, afkomstig uit lidstaten van de Raad van Europa. Kandidaten worden verzocht hun inschrijvingsformulier, wetenschappelijk rapport en cv in te indienen vóór 15 februari 2024.

Naar het reglement en het inschrijvingsformulier

Ocean and Human Health
Laureaten 2022

Alexander Hooyberg (VLIZ & Universiteit Gent) - Evidence for the health benefits of the Belgian coast: Psycho-physiological mechanisms and environment- and person-specific influential factors

Alexander onderzoekt de effecten van de oceaan op de menselijke gezondheid, en vult hiermee kennishiaten op in het onderzoek rond blauwe ruimten, toerisme en welzijn. Via zijn onderzoek krijgen we een beter begrip van (1) de psychologische en fysiologische effecten van blootstelling aan de kust op de geestelijke gezondheid, (2) de omgevings- en persoonsgebonden invloedsfactoren die een rol spelen, en (3) de onderliggende sociologische structuur achter deze effecten.

Laureaat 2022: Alexander Hooyberg

Sandra J. Geiger (Universiteit Wenen) - Living Closer to the Coast and Visiting it More Often are Associated With Better Self-Reported Health Across 15 Countries

Met haar onderzoek toont Sandra aan dat mensen die dichter bij de kust wonen en deze vaker bezoeken aangeven een betere algemene gezondheid te hebben. Echter, de kust kan inkomensgerelateerde ongelijkheden op gezondheidsgebied echter niet verminderen: mensen met lagere inkomens rapporteerden vaker een slechtere gezondheid wanneer ze dichter bij de kust woonden dan wanneer ze verder weg woonden. De meeste resultaten waren generaliseerbaar over de 15 onderzochte landen.

Laureaat 2022: Sandra J. Geiger