Nieuws

Testerep magazine Biodiversiteit

Grote Schelpenteldag 2024 zoomt in op exoten

15/02/2024 - 12:11
Hetty Helsmoortel, notoir wetenschapswatcher en meter van de Grote Schelpenteldag 2024, roept op om massaal deel te nemen aan deze zevende editie op zaterdag 23 maart. We leggen dit jaar de onderzoeksfocus op exoten, schelpen die met de hulp van de mens vanuit verre oorden op onze stranden belanden.
Biodiversiteit

Door de lens van de Video Plankton Recorder

09/02/2024 - 09:42
Oceaan en zeeën bedekken 71% van het aardoppervlak en worden bewoond door diverse levensvormen. Onder deze bewoners komt plankton naar voren als een cruciaal onderdeel van het mariene ecosysteem. Ze domineren het mariene leven in aantallen en biomassa, en leveren een essentiële bijdrage aan het voedselweb en de biologische koolstofpomp. Bovendien kan plankton dienen als vroege indicator van...
Zee & gezondheid

Ding mee naar de Dr Edouard Delcroix Aanmoedingsprijs 2023

29/01/2024 - 15:17
De vzw’s HYDRO en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) reiken voor de vijfde maal de Aanmoedigingsprijs Dr. Edouard Delcroix uit. Deze internationale jaarlijkse wetenschappelijke prijs, ter waarde van 2.500 EUR, zal toegekend worden aan aan een jonge wetenschapper die onderzoek voert in het ruime kader van “de oceaan en menselijke gezondheid". De aanmoedigingsprijs is voorbehouden aan...
Technologie & innovatie Zee & gezondheid

Plastic hoopt zich op in bodem en op oevers riviermondingen

25/01/2024 - 16:46
Uit PLUXIN, een van de omvangrijkste studies in Vlaamse kustwateren, zeehavens en estuaria, blijkt dat plastic deeltjes overal aanwezig zijn. De hoeveelheden ‘microplastic’ zijn een orde groter dan het grotere zwerfvuil. Het stapelt zich op in de bodem en op de oevers. En estuaria, zoals de Schelde, zijn geen bronnen voor plastic naar de open zee, maar veeleer bezinkplaatsen. De sectoren Oostende...
Zee & gezondheid Testerep magazine

Plastic hoopt zich op in bodem en op oevers van riviermondingen

25/01/2024 - 11:32
Plastic deeltjes vinden we ondertussen overal! Ook in onze kustwateren, zeehavens en estuaria blijken ze alomtegenwoordig. In tegenstelling tot wat algemeen gedacht, blijken onze laaglandrivieren echter geen bron voor plastic naar de open zee, maar zijn het veeleer bezinkplaatsen. Het grotere zwerfvuil, maar vooral de microplastics stapelen er zich op in de bodem en op de oevers. Met enkele zeer...

Reisbeurzen voor de UN Ocean Decade Conference 2024 in Barcelona

04/01/2024 - 12:37
Ben jij een jonge mariene wetenschapper actief in België of in het Globale Zuiden? Dan is deze oproep jouw kans om persoonlijk aanwezig te kunnen zijn op de Ocean Decade Conference 2024 in Barcelona. En er mee te werken aan de wetenschap die we nodig hebben voor de oceaan die we willen! De deadline om je kandidaat te stellen is 26 januari 2024.
Technologie & innovatie

AI-onderwatergeluidsbibliotheek moet veiligheid offshore infrastructuur verzekeren en nieuw onderzoek stimuleren

20/12/2023 - 09:32
De Vlaamse overheid investeert, via het VLIZ, een half miljoen EUR in de uitbouw van een onderwatergeluidsbibliotheek voor de Noordzee. Het VLIZ beoogt met deze middelen tot de automatische herkenning te komen van natuurlijke en menselijke geluidsbronnen in zee. Die kennis en tools zijn essentieel voor de offshore security en voor tal van op AI gestoelde onderzoeksinitiatieven. Vlaams minister...
Biodiversiteit Klimaat Technologie & innovatie

Oceaan blijft 26% van CO2-uitstoot opvangen

05/12/2023 - 08:00
De kans is reëel dat we binnen de zeven jaar de kritische kaap van +1,5°C opwarming t.o.v. het pre-industriële tijdperk ronden. In 2023 bedroeg de uitstoot 40,9 miljard ton CO 2 , te wijten aan verbranding van fossiele brandstoffen en aan veranderd landgebruik. Hierdoor zal het jaar eindigen met een atmosferische concentratie van 419 deeltjes CO 2 per miljoen, of vijftig percent hoger dan in het...
Blauwe economie Technologie & innovatie

Marien Onderzoek en Innovatie in België: een groeiend landschap

01/12/2023 - 14:45
Het belang van marien onderzoek en innovatie is groter dan ooit tevoren, aangedreven door de sleutelrol die de oceaan inneemt bij het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen. Het Belgische mariene onderzoeks- en innovatielandschap neemt dan ook een steeds prominentere rol in met hoogstaand, internationaal-georiënteerd onderzoek op het raakvlak tussen mens, milieu en economie.

Uitnodiging voor Wetenschappelijke Klankbordgroep van VLIZ

16/11/2023 - 13:12
Op vrijdag 1 december 2023 om 14u00 vergadert de Klankbordgroep van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ. Mariene experten uit wetenschappelijke instellingen, beleid en industrie worden vriendelijk uitgenodigd om deze open vergadering bij te wonen. Dit is hét moment om geïnformeerd te worden over de activiteiten van VLIZ en de onderzoeksagenda voor 2024. Die namiddag komt het Compendium...
Biodiversiteit Blauwe economie De zee vroeger Klimaat Technologie & innovatie Zee & gezondheid

Toon jouw onderzoek op de VLIZ Marine Science Day 2024!

10/11/2023 - 11:18
Maak mee deel uit van het programma van de VLIZ Marine Science Day 2024 op 6 maart 2024 in De Grote Post in Oostende. De #VMSD24 – die formeel kadert binnen het Belgisch EU-voorzitterschap – zal volledig draaien rond de EU Mission Ocean & Waters, en zijn drie hoofdthema’s: oceaanvervuiling, klimaat/koolstof, en biodiversiteit. Laat je eigen onderzoek deel uitmaken van het programma van #VMSD24 en...
Klimaat Technologie & innovatie

Versterking van de 'Surface Ocean Carbon Value Chain'

06/11/2023 - 13:41
Tussen 6 en 9 november 2023 komen meer dan honderd wetenschappers van over de hele wereld – allen actief rond koolstof in de oceaan – samen in het Vlaams Marien Instituut (VLIZ) in Oostende, België. Zij willen er de status van de 'Surface Ocean Carbon Value Chain' (of 'Waardeketen voor Oceaankoolstof’) evalueren en specifieke verbeteringen aanbrengen in de de structuur, het proces en de daaruit...