Jaarboek 2023

Voorwoord

Ben je benieuwd naar de realisaties van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) van het afgelopen jaar? Het jaarboek 2023 bundelt voor jou alle relevante cijfers en verwezenlijkingen. De 10 hoogtepunten berichten over de belangrijkste mijlpalen, evenementen, activiteiten of projecten van het VLIZ voor 2023. Drie zorgvuldig uitgekozen impacttrajecten informeren je dan weer over het langjarige aandeel van het VLIZ in maatschappelijke of economische topics. Maak verder kennis met onze partners en blader door de kritieke prestatie en management-indicatoren.

Veel leesplezier!

 

Hoogtepunten 2023

De hoogtepunten zijn die evenementen, verwezenlijkingen, activiteiten of projecten van het VLIZ die bijzonder zijn voor 2023. Vaak zijn deze tot stand gekomen dankzij een intense samenwerking tussen verschillende departementen en afdelingen.

LEES MEER 

 

Impacttrajecten

Partners

EMODnet

 

Het Europees Marien Observatie- en Datanetwerk (EMODnet) is een datadienst van de Europese Commissie aangeboden door DG MARE. Het verzamelt en herverdeelt pan-Europese in-situgegevens en -producten over het mariene milieu en over menselijke activiteiten op zee. Zo helpt EMODnet de versnippering van Europese mariene gegevens tegen te gaan en maakt ze de data toegankelijker. 

Lees meer

European Marine Board

 

De European Marine Board (EMB) biedt een onafhankelijk pan-Europees platform aan zijn mariene wetenschappelijke lidorganisaties. Doel is om gemeenschappelijke onderzoeksprioriteiten vast te leggen, marien onderzoek te promoten en de kloof tussen mariene wetenschap en beleid te dichten.

Lees meer

JPI Oceans

 

Het Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) is een pan-Europees intergouvernementeel platform. Het streeft ernaar de efficiëntie en impact van onderzoek en innovatie voor duurzaam gezonde en productieve zeeën en oceaan te verhogen.

Lees meer

UNESCO / IOC Project Office for IODE

Sinds 2005 biedt VLIZ onderdak en ondersteuning aan het IODE projectbureau van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO. Dit IODE PO beheert het programma voor de internationale uitwisseling van oceanografische gegevens en informatie.

Lees meer

Mensen zittend aan een laptop

KPI's

De kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) hebben betrekking op belangrijke diensten die het VLIZ aanbiedt aan het zeewetenschappelijk onderzoek, beleidsverantwoordelijken, educatoren en het brede publiek. Het zijn maatstaven voor de werking van het VLIZ. Zoals vooropgesteld in het convenant voor de periode 2022-2026 dient het VLIZ jaarlijks te voldoen aan negen KPI’s en kwalitatief te rapporteren over drie aanvullende indicatoren. 

LEES MEER