VLIZ-jaarboek blikt terug op 2023

Het VLIZ-jaarboek geeft een overzicht van de hoogtepunten van 2023 en blikt terug op de werking van het instituut ten dienste van het zeewetenschappelijk onderzoek, beleidsverantwoordelijken, de industrie, educatoren, en het brede publiek. Via performantie-indicatoren (KPI’s), impacttrajecten, heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking.

VLIZ-jaarboek 2023

 

In het voorbije jaar, 2023, tekende het VLIZ opnieuw heel wat realisaties op. Zo groeide de InnovOcean Campus uit tot een baken in het Oostendse landschap en een hub waar mensen uit binnen- en buitenland elkaar ontmoeten en samenwerken in een aangename sfeer. In 2023 opende ook de uitbreiding van het Marien Station Oostende de deuren. Een ontwikkeling die niet enkel voor het VLIZ belangrijk is, maar bij uitbreiding voor het hele mariene onderzoeks- en innovatielandschap in België en Vlaanderen. Dit mariene onderzoeks- en innovatielandschap speelt trouwens een steeds prominentere rol bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, zo blijkt uit het 10de ‘Indicatorrapport Marien Onderzoek en Innovatie 2023’ dat gestandaardiseerde tellingen bundelt in het kader van het Compendium voor Kust en Zee.

Met niet minder dan 144 uitgevoerde of aangevatte projecten en projectvoorstellen was 2023 voor het VLIZ ook op het vlak van projecttoekenning en -financiering een uiterst succesvol jaar.

Andere VLIZ-realisaties van het voorbije jaar zijn onder ander de succesvolle finalisatie van twee kortlopende Brexit Adjustment Reserve (BAR) projecten, de versterkte inzet van het VLIZ op klimaatonderzoek en de bijdrage aan regionale en mondiale koolstofbudgetanalyses, de lancering van het secretariaat dat de Vlaamse en Belgische bijdrage aan het Oceaandecennium coördineert en de officiële erkenning van VLIZ als ‘Decade Implementing Partner (DIP)’, het samenwerkingsinitiatief tussen het Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS) en de Ocean Census met als doel de snelle ontdekking en bescherming van zeeleven, en de investering van de Vlaamse overheid in de uitbouw van een onderwatergeluidsbibliotheek voor de Noordzee waarmee het VLIZ op korte termijn de automatische herkenning van natuurlijke en menselijke geluidsbronnen in zee beoogt.

Naast tien hoogtepunten, belicht het jaarboek drie trajecten waarbij de kennis en expertise van het VLIZ over de tijd een belangrijke maatschappelijke of economische bijdrage heeft geleverd. Voor 2023 zijn dit het Compendium voor Kust en Zee, mariene data en databeheer en het onderzoek naar plastic zwerfvuil.

Lees het VLIZ-jaarboek 2023