Overtuig ons van jouw briljant onderzoeksidee en maak aanspraak op 5000 euro | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Overtuig ons van jouw briljant onderzoeksidee en maak aanspraak op 5000 euro

Toegevoegd op 2022-10-25
De Zee als Goed Doel stelt maar liefst 6 (!) beurzen open voor jonge, origineel denkende mariene onderzoekers. Elk ter waarde van 5000 euro. Zowel PhD-studenten en junior postdocs in Vlaanderen, als PhD-studenten uit het Zuiden, die out-of-the box durven te denken, komen in aanmerking voor deze onderzoeksfinanciering. De deadline voor het indienen van een voorstel ligt op 27 januari 2023.

Foto: Met een BMRI-beurs kan een PhD-student of junior postdoc een briljant idee uitwerken. © VLIZ | Decombel

BMRI-beurzen hebben als doel om promovendi en jonge postdocs te inspireren en te ondersteunen om een briljant idee uit te voeren in het kader van hun marien onderzoek. De BMRI’s zijn uniek in Vlaanderen en onderscheiden zich van andere financieringsbeurzen door de focus op het out-of-the-box denken.

Omdat marien onderzoek een veld bij uitstek is waar innovatie uit wetenschap en industrie elkaar versterken, krijgen bedrijven de kans om een BMRI-beurs te sponsoren. Dit jaar financieren zowel DEME als een privaat donateur elk één beurs. Het totale budget dat in 2023 gespendeerd wordt aan BMRI-beurzen komt hierdoor op 30.000 euro.

Onderwerpen die in aanmerking komen voor een beurs zijn onder andere de VLIZ-filantropiethema's met inbegrip van verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit, klimaatverandering, oceaangerelateerde rampen en mariene exploraties. De beurs gefinancieerd door de privé donateur volgt de filantropiethema’s. De DEME-beurs geeft dan weer de voorkeur aan mariene onderwerpen gelinkt aan ingenieurs- en technologische wetenschappen, materiaalkunde, economische wetenschappen en biologische wetenschappen.

De beurzen van max. 5000 euro dienen om jonge mariene wetenschappers te helpen bij hun lab- en/of veldwerk, dataverwerving en -analyse, bezoeken aan andere instituten om gespecialiseerde faciliteiten te gebruiken, de aankoop van apparatuur of software nodig voor een bepaalde analyse, etc.

De verschillende calls for proposals en het aanvraagformulier vind je hier.
 

Link: www.vliz.be/nl/brilliant-marine-research-idea-beurs[Overzicht] [Login]