IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=SD/NS/06A
www.vliz.be/projects/quest4d

Engelstalige titel: Quantification of Erosion and Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics
Overkoepelend project: Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling, meer
Identifier financieringsorganisatie: SD/NS/06A - WL MOD 814_02 (Other contract id)
Acroniem: Quest4D
Periode: December 2006 tot 2010
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Antropogene effecten; Sedimentaire dynamieken; Sedimentologie; Sedimenttransport
Geografische term: ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]
 Instituten | Publicaties | Dataset 

Instituten (9)  Top | Publicaties | Dataset 

Abstract
Quest4D richt zich hoofdzakelijk op het beter definiëren van het sediment en het sedimenttransportsysteem van het Belgisch Continentaal Plat. Kennis van deze processen is cruciaal en dit vooral omwille van de centrale rol die het sediment inneemt in ecosysteemstudies. Duurzame ontwikkeling vraagt om een kwantificatie van menselijke activiteiten ten aanzien van de ecologische waarde van de zeebodem. De natuurlijk evolutie van sedimentatieprocessen dient te worden afgewogen tov de lange-termijnsinvloeden van baggerwerken, aggregaatextractie, visserij en strandsuppleties, zijnde de activiteiten die het fysisch functioneren van het ecosysteem het meeste verstoren.De integratie en synthese van de resultaten laten toe de natuurlijke veranderingen van de menselijke impact te onderscheiden. Dit is cruciaal voor de evaluatie van impactstudies, zowel fysisch als ecologisch. Hieruit zal tevens een evaluatie mogelijk worden van de aanpassing van het mariene ecosysteem op veranderingen. Voorspellingen van klimaatsveranderingen worden beoogd ifv hun invloed op de sedimenttransportprocessen en budgetten. Het kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen is belangrijk voor het opstellen van indicatoren, monitoringstrategieën en toekomstige opties, ter ondersteuning van duurzame exploitatie en beleid van de EEZ, in het perspectief van de klimaatsveranderingen. Andere socio-economische toepassingen zijn gerelateerd aan de vernietiging van habitats en aan andere sedimentgebonden problematieken zoals o.a. mogelijke bronnen en afzettingsgebieden van polluenten.

Dataset  Top | Instituten | Publicaties 
  • QUEST4D database, meer

Publicaties (4)  Top | Instituten | Dataset 
  • Janssens, J.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Morfologische trends op middellange termijn van strand, vooroever en kustnabije zone langsheen de Belgische kust: deelrapport in het kader van het Quest4Dproject. Versie 2.0. WL Rapporten, 814_02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 70 + 8 p. bijl., CD-ROM pp., meer
  • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Degraer, S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Devolder, M.; Luyten, P.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Portilla, J.; Ullmann, A.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Vanlede, J.; Vincx, M.; Rabaut, M.; Houziaux, J.-S.; Mallaerts, T.; Vandenberghe, H.; Zeelmaekers, E.; Goffin, A (2009). QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics QUEST4D. Final Report phase I. Belgian Science Policy: Brussels. 135 pp., meer
  • Fettweis, M. (2008). Uncertainty of excess density and settling velocity of mud flocs derived from in situ measurements. Est., Coast. and Shelf Sci. 78(2): 426-436. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2008.01.007, meer
  • Fettweis, M. (2008). Uncertainty of excess density and settling velocity of mud flocs derived from in situ measurements, in: Particles in Europe workshop, October 13-14, Bologna, Italy. , meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Dataset