IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dhr. Fettweis, Michael
ORCID
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Dataverwerking en modellering van ecosystemen (ECODAM), meer
 • Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), meer
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-773 21 32
  Fax: +32-(0)2-770 69 72
  E-mail:
 • BioGeochemical PARTicle interactions and feedback loops on the Belgian Continental Shelf, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Simulatie van stromingen met behulp van 2,5 D en 3 D numerieke modellen. Toepassingen op de Zuidelijke Ijszeeën en het estuarium van de Schelde, meer
 • Slib: oorsprong, karakterisatie en menselijke activiteiten, meer
 • QUEST4D database, meer
A1 publicaties (42) [show]
Peer reviewed publicaties (3) [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (46) [show]
Thesis [show]
Abstracts (38) [show]
Rapporten (84) [show]
Overige publicaties (24) [show]
Thesis (co-)promotor [show]
Thesis begeleider [show]