IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MSc Claeys, Styn
ORCID
Thesaurustermen: Meetnetten; Waterbeheer; Waterkwaliteit; Waterkwantiteit
 
 • Universiteit Hasselt; Vakgroep Biologie, Geologie, meer
 • Functie: Praktijk-assistent
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Hoofd instrumentatie en techniek HIC
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 
  GEMS International nv (GEMS int NV), meer
  Functie: Gedetacheerd naar MOW - Waterbouwkundig Laboratorium
  Periode: Vanaf 1st Apr 2004 tot
 • Aanpassingen sediment meetnet, meer
 • AvdT - metingen in het mondingsgebied, meer
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, meer
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, meer
 • Densiteitsmetingen achterhaven Zeebrugge, meer
 • Golven metingen Galgeschoor, meer
 • Implementatie draagbare conductiviteitsmeter Hanna, meer
 • In-situ meetcampagne slib: densiteitsmetingen, meer
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, meer
 • O&M Flexibel storten, meer
 • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, meer
 • Opvolging hydro-morfodynamica Zwin, meer
 • Toelevering en overname peildata KEMP, meer
 • Toepasbaarheid van sedimenttransport formules in het Schelde-estuarium, meer
 • Uitspoelen slib oude uitwatering Galgenweel, meer
 • Validatie sediment en fysische parameters, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
A1 publicaties (2) [show]
Peer reviewed publicaties (2) [show]
Boeken (9) [show]
Boek hoofdstukken (16) [show]
Thesissen (3) [show]
Rapporten (36) [show]
Overige publicaties (4) [show]
Thesis (co-)promotor (3) [show]