IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Evaluatie van meetinstrumenten voor de bepaling van slib karakteristieken: deelrapport 1. Overzicht meetinstrumenten en analyse meetcampagne 3 m.b.t. densiteitsinstrumenten
Meire, D.; Ibanez, M.E.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2020). Evaluatie van meetinstrumenten voor de bepaling van slib karakteristieken: deelrapport 1. Overzicht meetinstrumenten en analyse meetcampagne 3 m.b.t. densiteitsinstrumenten. versie 5.0. WL Rapporten, 18_059_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 104 + 8 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  Hydraulics and sediment > Sediment > Nautical bottom
  In-situ measurements
  Literature and desktop study
  Measurement > Density measurement
  Measuring instruments
  Sediments > Clastics > Mud
Author keywords
  Profielprikken

Project Top | Auteurs 
 • In-situ meetcampagne slib: densiteitsmetingen, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer


Auteurs  Top 
 • Meire, D., meer
 • Ibanez, M.E.
 • Claeys, S., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  In het kader van de optimalisatie van het opvolgen van baggerwerken heeft afdeling Maritieme Toegang een aantal densiteit-gerelateerd meetinstrumenten aangekocht. Deze instrumenten vertegenwoordigen de verschillende meetprincipes die op de markt ter beschikking zijn voor het bemeten van in-situ densiteit van (bagger)slib. Met deze aankoop en het uittesten van de instrumenten probeert aMT een beheersvraag te beantwoorden: “Met welk densiteit-instrument (of combinatie van instrumenten), met welke nauwkeurigheid en met welke herhaalbaarheid kunnen we het baggerslib op een praktisch haalbare manier opmeten”. Naast densiteit werden ook meettoestellen aangekocht om de sterkte van het slib in kaart te brengen.

  Een aantal campagnes werden uitgevoerd in Zeebrugge voor het uittesten van de haalbaarheid van het inzetten van een aantal instrumenten. Deze haalbaarheid bestaat uit: gebruiksvriendelijkheid (manipuleerbaarheid: veiligheid, lateraal en temporeel inzetbaarheid, datacaptatie, dataverwerking,…), de nauwkeurigheid, de resolutie en de herhaalbaarheid.
  Tijdens de eerste 2 campagnes werd er gefocust op de mobilisatie (aansluiten periferie, aanpassingen van de set-up), demobilisatie, de manipuleerbaarheid, de veiligheid, combinatiemogelijkheid van de verschillende instrumenten. Eveneens werd de integratie van externe parameters, datacaptatie en dataflow getest en op punt gesteld.
  Tijdens een derde meetcampagne werd gefocust op de herhaalbaarheid, de resolutie en nauwkeurigheid van de opgenomen data voor densiteit. Voor de nauwkeurigheid is er een staalname nodig die de ground truth vertegenwoordigd. Echter door falen van de bemonsteringsapparatuur kon dit in-situ niet worden uitgevoerd. Als alternatief werd er een validatie meting in de gebouwen van het Waterbouwkundig laboratorium georganiseerd en werd slib met gekende densiteiten opgemeten.
  De resultaten van deze metingen en een theoretische beschrijving van de beschouwde meetinstrumenten worden in onderliggend rapport besproken.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs