IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Densiteitsmetingen achterhaven Zeebrugge

Referentie nr.: WL 18_041
Periode: Maart 2018
Status: Gestart
 Instituten | Publicatie 

Instituten (2)  Top | Publicatie 

Abstract
In kader van het ontwerp van de nieuwe zeesluis te Zeebrugge vraagt afdeling Maritieme Toegang aan WL om het densiteitsverschil tussen de voor- en achterhaven te bepalen. Dit densiteitsverschil is belangrijk voor het hydraulisch ontwerp van het nivelleersysteem. Een densiteitsverschil zorgt namelijk voor een bijkomende kracht op het schip in de kolk tijdens nivelleren. Ook zorgt een densiteitsverschil voor een mindere menging en dus een tragere dissipatie van het uitstromende water in de voor- en achterhaven. Bij de in het verleden uitgevoerde studies werd aangenomen dat het densiteitsverschil verwaarloosbaar is omdat de achterhaven op peil wordt gehouden door middel van zeewater. Op eigen initiatief van WL werd divers project 17_004 opgestart om de beschikbare densiteitsmetingen te analyseren. De resultaten van deze analyse werden besproken met afdeling Maritieme Toegang. Op basis van de resultaten vraagt afdeling Maritieme Toegang aan WL om een continue meetcampagne (minimum 6 maand) op te zetten waarbij op 4 locaties de densiteit opgemeten wordt.

Uit een eerste analyse van deze opdracht door Hans Vereecken en Paul Vanderkimpen werd besloten om het uitvoeren van de metingen en het opleveren van een factual data report uit te besteden.

Het WL zal een bestek opstellen voor het uitvoeren van de metingen en het opleveren van een factual data rapport. WL zal een revisie uitvoeren van de tussentijdse meetresultaten. Na ontvangen van het factual data rapport zal WL een rapport opstellen waarin de resutlaten besproken worden en conclusies en aanbevelingen worden gegeven.

Publicatie  Top | Instituten 
  • Vercruysse, J.B.; Vanderkimpen, P.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2019). Complex project nieuwe sluis Zeebrugge: opmeten densiteitsverschil tussen voorhaven en achterhaven. Versie 4.0. WL Rapporten, 18_041_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 42 + 13 p. bijl. pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie