IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Experimenteel onderzoek naar het consolidatiegedrag van cohesief sediment: Deelrapport 4. Executive Summary report STT
Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Experimenteel onderzoek naar het consolidatiegedrag van cohesief sediment: Deelrapport 4. Executive Summary report STT. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_082_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Dredging
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  Numerical modelling
  Physical modelling
  Sedimentation > Diagenesis > Consolidation

Project Top | Auteurs 
 • Mud consolidation tests, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  Dit document beschrijft de hoofdpunten van het uitgevoerde onderzoek in het kader van consoliderend sediment en nautische bodem. In eerste instantie is een protocol opgesteld om de reologische eigenschappen van cohesief geconsolideerd sediment in kaart te brengen in het labo. Daarnaast zijn verschillende instrumenten om fysische kenmerken van cohesief materiaal in-situ te bemeten, onder gecontroleerde omstandigheden geëvalueerd. Ook is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om na te gaan of het mogelijk is om de weerstand van een schip ten gevolge van een slibbodem te kunnen simuleren met CFD. De resultaten hiervan zijn voornamelijk positief. Een uitgebreide set van consolidatie kolom experimenten zijn uitgevoerd om na te gaan of de bagger methodiek toegepast in de haven van Emden ook kan worden toegepast in Vlaamse havens. De experimenten tonen aan dat de consolidatie eigenschappen van het slib van de haven van Emden significant verschilt van sediment van andere havens. De tot op heden uitgevoerde experimenten kunnen echter geen uitsluitsel hiertoe bieden. Suggesties voor aanvullend onderzoek worden geformuleerd.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs