IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Middelburg, Jack
ORCID
ResearcherID
Instituut homepage
  Universiteit Utrecht; Faculteit Geowetenschappen, meer
  Institutioneel adres:
  Budapestlaan 4
  3584 CD Utrecht
  Netherlands
JPG file
  Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; Estuarine and Delta Systems (EDS), meer
  Functie: Departementshoofd/Werkgroepleider
 • Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • Biogas transfer in Estuaries, meer
 • Biogeochemische cycli in open oceanen, kustzeeën en estuaria, meer
 • Biogeochemische processen in estuariene systemen, meer
 • COastal SAnds as Biocatalytical Filters, meer
 • De functionele rol van het mariene macrobenthos in het metabolisme van de zeebodem., meer
 • De functionele rol van nematoden en foraminiferen in het benthische metabolisme, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde, meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli, meer
 • Koolstof- en stikstofcycli in het Schelde-estuarium: naar een geïntegreerde visie en een identificatie van de belangrijke spelers, meer
 • Nutrients Cycling and the Trophic Status of Coastal Ecosystems, meer
 • The development of early diagenetic models, meer
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • Voedsel, zuurstof en bioturbatie: een experimentele studie van de structuur van meiofaunagemeenschappen, meer
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer
 • ALGBAC: 13C label transfer van algen naar bacteriën, meer
 • Data set on pore-water composition and sediment-air fluxes in the Scheldt estuary at 9 stations with seasonal resolution. Intertidal sediments, meer
 • Nitrogen cycling in the Westerschelde Estuary in 2003, meer
 • Publication data from Jack Middelburg for BIOGEST (methane data), meer
 • Publication data from Jack Middelburg for BIOGEST (Nitrogen isotope tracing), meer
 • Publication data from Jack Middelburg for BIOGEST (nitrogen uptake data), meer
 • Publication data from Jack Middelburg for BIOGEST (particulate del13C, del15N, POC, PON, DOC, N2O and nitrogen uptake data), meer
A1 publicaties (210) [show]
Peer reviewed publicaties (13) [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (36) [show]
Abstracts (18) [show]
Overige publicaties (7) [show]
Thesis (co-)promotor (13) [show]