IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Biogas transfer in Estuaries
www.co2.ulg.ac.be/biogest/

Referentie nr.: OS 1.95.8; ENV4-CT96-0213
Acroniem: BIOGEST
Periode: Mei 1995 tot December 1999
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Biogas; Biogeochemie; Estuariene chemie
Geografische termen: ANE, British Isles, England, Thames Estuary [Marine Regions]; ANE, Duitsland, Elbe Estuarium [Marine Regions]; ANE, France, Pays de Loire, Loire Estuary [Marine Regions]; ANE, Frankrijk, Gironde estuarium [Marine Regions]; ANE, Germany, Ems Estuary [Marine Regions]; ANE, Nederland, Rijn estuarium [Marine Regions]; ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; ANE, Portugal, Douro Estuary [Marine Regions]; ANE, Portugal, Sado Estuary [Marine Regions]
 Instituten | Datasets 

Instituten (9)  Top | Datasets 
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie; Unité d’Océanographie Chimique, meer, coördinator
 • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département des Sciences de la Terre et de l'Environnement; Unité Modélisation Biogéochimique Système Terre; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (LoCGE), meer
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; NIOZ Yerseke, meer
 • Plymouth Marine Laboratory (PML), meer
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), meer, partner
 • University of Aveiro; Department of Chemistry (DEQ-UA), meer
 • Université Bordeaux 1; Departement de Géologie et Océanographie, meer
 • University of Hamburg; Institut für Biogeochemie und Meereschemie (IfBM), meer
 • The National Institute of Biological Resources; Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR), meer

Abstract
 • Algemene info:

  Estuaria zijn obligate kanalen voor de transfer van opgelost en particulair materiaal van het continent naar het marien systeem. Estuaria zijn extreem dynamische systemen die worden gekenmerkt door sterke fysico-chemische gradiënten, gestimuleerd door biologische activiteit en intense sedimentatie en resuspensie. Bovendien zijn estuaria onderworpen aan intense antropogene verstoring die wordt weerspiegeld in verhoogde vrachten van organisch detritus, nutriënten en toxische spore-elementen. Al deze kenmerken verhogen het potentiëel voor biogene gasproductie in estuaria. Ondanks hun potentiëel belang, is er weinig geweten over estuaria en hun atmosferische koppeling. Op wereldschaal kunnen estuaria fungeren als significante bronnen voor deze gassen en hun belang zou beter moeten worden bestudeerd. Binnen BIOGEST, wordt de distributie van biogassen met mogelijk grote gevolgen voor het milieu bepaald in het oppervlaktewater van Europese estuaria. Deze biogassen zijn: CO2, CH4, CO, Non-methaan koolwaterstofffen, N2O, NH3, DMS, COS, vluchtige gehalogeneerde organische componenten en biogene vluchtige metalen. Gelijktijdig met de biogas distributie zullen we de gerelateerde parameters en processen bestuderen die gelinkt zijn met de biogas distributie: nutrienten, organische en anorganische koolstof, zuurstof, respiratie, primaire productie, atmosferische en sediment uitwisseling. De onderzochte estuaria zijn de Elbe, de Eems, de Rijn, de Theems, de Schelde, de Loire, de Gironde, de Douro and de Sado. Onder deze negen estuaria werden de Rijn, de Schelde en de Gironde werden geselecteerd voor intensieve seizoenale studies. Resultaten die werden verkregen tijdens dit project zullen dienen om een biogeochemisch model te ontwikkelen die zullen gebruikt worden om
  i) een inschatting voor te stellen van de huidige biogas emissie door Europese estuaria
  ii) toekomstige emissie versus koolstof en stikstof vrachten te voorspellen
  Dit model zal als ‘decision tool’ kunnen fungeren voor het milieubeleid.

 • Doelstellingen

  1.Het bepalen van de productie en distributie van biogassen die klimaat en atmosferische chemie in oppervlaktewater van Europese estuaria beïnvloeden.

  2.Evalueren van de atmosferische biogas fluxen in Europese estuaria en hun impact op de globale budgetten.

  3.Het begrijpen van de bovenliggende biologische processen die verantwoordelijk zijn voor biogas distributie.

  4. Het ontwikkelen van een voorspellend biogeochemisch model dat kan gebruikt worden om biogas emissies te relateren met organische stof en nutriëntenladingen.

 • Datasets (5)  Top | Instituten 
  • BIOGEST project dataset: Biogas Transfer in Estuaria, meer
  • Publication data from Jack Middelburg for BIOGEST (methane data), meer
  • Publication data from Jack Middelburg for BIOGEST (Nitrogen isotope tracing), meer
  • Publication data from Jack Middelburg for BIOGEST (nitrogen uptake data), meer
  • Publication data from Jack Middelburg for BIOGEST (particulate del13C, del15N, POC, PON, DOC, N2O and nitrogen uptake data), meer

  Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Datasets