IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Biogeochemische processen in estuariene systemen
www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1273714

Engelstalige titel: Biogeochemical processes in estuarine systems
Referentie nr.: OND1273714
Periode: 2000 tot 2004
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Biogeochemie; Biogeochemische cyclus; Nutrientencyclus
Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; NIOZ Yerseke, meer, secretariaat

Abstract
Probleemdefinitie: De meeste estuaria zijn heterotrofisch, dit wil zeggen dat respiratie groter is dan productie. Heterotrofe estuaria zijn gekenmerkt door hogere bacteriële productie dan primaire productie, hoge organische lading, hoge nutrientgehaltes, een hoge graad van saturatie en uitstromingen van koolstofdioxide, vrijgave van broeikasgassen en extensieve denitrificatie. In heterotrofe systemen controleert de organische koolstofcyclus de stikstofcyclus eerder dan omgekeerd. Estuaria zijn zeer dynamische systemen met hoge turn-over graad van koolstof, stikstof en andere biogeochemische componenten en met verschillende ruimtelijke gradienten. Door logistieke en financiële beperkingen zullen veldcampagnes altijd gelimiteerd zijn ruimtelijke en temporele coverage. Om informatie te verzamelen op een schaal die relevant is voor regionale of globale cycli is het belangrijk om geïntegreerde modellen te ontwikkelen die toelaten om extapolaties te doen.
De Westerschelde is een typisch turbied getijde-estuarium waarin bacteriele processen van aangevoerde organische massa domineren over primaire productie. Het functioneren van het ecosysteem en het koolstof- en stikstofdynamisme van de Westerschelde zullen bestudeerd worden door het gebruik van een aantal aanpakken: 1) de seizoenale studie van nutrienten en andere algemene parameters; 2) gedetaileerde metingen van sleutelprocessen denitrificatie, stikstof assimilatie, etc.; 3) ontwikkeling van state-of-the-art gekoppelde bentisch-pelagisch biogeochemische modellen.
Objectieven: Het kwantificeren van de belangrijkheid van schorren in estuariene koolstof en nutrient cycly. Het gebruik van stabiele isotopen op natuurlijke dichtheden en als doelbewuste tracers voor het opsporen van koolstof- en nutrienten stromen. Het verbeteren van gekoppelde biogeochemische modellen voor estuariene systemen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut