IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Meire, Dieter
Thesaurustermen: Hydraulica en Sediment; Hydrodynamica; Klimaatverandering; Morfologie; Permanentie; Sediment; Voorspellingen; Waterkwantiteit
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Institutioneel adres:
  Berchemlei 115
  2140 Antwerpen (Borgerhout)
  Belgium
  Tel.: +32-(0)3-224 60 35
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Water en Sediment (WATSED), meer
 • Functie: Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 
  Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Laboratorium voor Hydraulica, meer
 • Chloridegehalte - saliniteit - conductiviteit in het Schelde-estuarium: hoe te meten, te analyseren en te rapporteren, meer
 • VNSC_update_EM, meer
 • AvdT - Golven in het estuarium, meer
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, meer
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, meer
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, meer
 • Data-analyse ihkv slibhuishouding in het Schelde-estuarium, meer
 • Duurzaam beheer Durme, meer
 • Golven metingen Galgeschoor, meer
 • In-situ meetcampagne slib: densiteitsmetingen, meer
 • MONEOS, meer
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • O&M Flexibel storten, meer
 • Onderzoek van Stroming en Sedimenttransport: data-analyse en innovatieve metingen, meer
 • Opvolging hydro-morfodynamica Zwin, meer
 • Proefstortingen Westerschelde t.b.v. toekomstige onderhoudsvergunning, meer
 • Toepasbaarheid van sedimenttransport formules in het Schelde-estuarium, meer
 • Uitspoelen slib oude uitwatering Galgenweel, meer
 • Validatie debieten en peilhoogtes, meer
A1 publicaties (9) [show]
Boeken (2) [show]
Boek hoofdstukken (11) [show]
Abstracts (3) [show]
Rapporten (45) [show]