IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Morfologie mesoschaal – scenario's diepe delen: deelrapport 12. Sedimentatie ter hoogte van drempels: scenario’s stortingen diepe delen
Plancke, Y.; Meire, D.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Morfologie mesoschaal – scenario's diepe delen: deelrapport 12. Sedimentatie ter hoogte van drempels: scenario’s stortingen diepe delen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_024_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 25 + 5 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Dumping
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Numerical modelling
  Sediments
  ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
  Zoet water
Author keywords
  Numerical modelling

Project Top | Auteurs 
 • AvdT - Sedimentatie op drempels, meer

Contactgegevens

Contact: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer


Auteurs  Top 

Abstract
  In het kader van het onderzoeksprogramma “Agenda voor de Toekomst” wordt binnen thema 7 “Morfologische en ecologische effecten sedimentstrategie” onderzoek uitgevoerd naar de hydro- en sedimentdynamische en morfologische processen op mesoschaal. Binnen dit project wordt naast de dataanalyse ook gebruik gemaakt van numerieke modellen. In dit rapport is onderzoek gebeurd naar de sedimentdynamica van gestorte specie ter hoogte van stortzones in diepe delen van de vaargeul, met name SH41, SH51, diepe put Hansweert en inloop Ossenisse. Met behulp van een numeriek morfologisch model (NeVla) werden scenario’s onderzocht waarbij een vast hoeveelheid sediment gestort werd. In de eerste fase werd de referentie-simulatie (zonder stortingen) vergeleken met de waargenomen morfologische ontwikkelingen in de verschillende stortzones. Vervolgens werd met het model onderzocht hoe en waarheen de gestorte sedimenten zich verplaatsen. Hieruit wordt enerzijds de stabiliteit afgeleid en anderzijds de retourstroom van het sediment naar de drempel van Hansweert.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs