Zee & gezondheid

Zee en gezondheid

ZEE EN GEZONDHEID

De gezondheid van de oceaan is nauw verbonden met de gezondheid van de mens, omdat de oceaan een cruciale rol speelt bij het reguleren van het klimaat op aarde en het leveren van voedsel en andere hulpbronnen. De oceaan absorbeert een aanzienlijk deel van de kooldioxide die door menselijke activiteiten wordt geproduceerd en helpt zo de effecten van klimaatverandering te beperken. De oceaan levert ook voedsel voor miljarden mensen en is een bron van medicijnen en andere hulpbronnen.

Menselijke activiteiten zoals vervuiling en overbevissing brengen de gezondheid van de oceaan echter in gevaar, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de menselijke gezondheid. Door de mens veroorzaakte stressfactoren kunnen cascade-effecten hebben op de gezondheid van de oceaan en de menselijke gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn. Hier onderzoeken we de gezondheid van de oceaan, de menselijke gezondheid en de interacties tussen beide. We gebruiken waarnemingen, modellen en experimenten om de onderliggende mechanismen te begrijpen.

Projecten

Where are All the (proglacial) Lake seDiments in the NOrth Sea Basin?

Proglaciale meren zouden bestaan hebben in de zuidelijke Noordzee, maar bewijs is schaars. A.d.h.v. hoog-resolutie geofysische gegevens en kernen, testen we de hypothese dat proglaciale meren belangrijke landschapselementen waren in de zuidelijke

Imaging data and services for aquatic science

Dit project zal een speciaal iMagine AI-raamwerk en -platform opzetten, exploiteren, valideren en promoten, dat verbonden is met EOSC en AI4EU, waardoor onderzoekers in de aquatische wetenschappen open toegang krijgen tot een diverse portfolio van AI

PhD-project BluePsychology - How coastal environments improve psychological wellbeing: underlying mechanisms

Het algemene doel van dit doctoraat is het beoordelen van de emotionele mechanismen van ontzag en nostalgie als potentiële mediatoren in het effect van kustomgevingen op psychologisch welzijn, en meer bepaald de vermindering van stress.

BlueHealth

Health implications of social and physical activities in coastal environments along the Belgian Coast.

Corona survey

Are visits to the coast associated with a higher mental health than visits to green or urban spaces and do they trigger emotions that positively mediate the relationship between these visits and mental health?