IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Modellering van waterbeschikbaarheid en waterallocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 3-2. Waterbeschikbaarheid, effect van klimaatverandering
Crespo del Granado, P.; Maroy, E.; Rocabado, I.; Pereira, F.; Nossent, J.; Mostaert, F. (2021). Modellering van waterbeschikbaarheid en waterallocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 3-2. Waterbeschikbaarheid, effect van klimaatverandering. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_162_3-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 53 + 1 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/30
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
Modellering van waterbeschikbaarheid en waterallocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 3-2. Waterbeschikbaarheid, effect van klimaatverandering

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Numerical modelling
  Water management > Water quantity > Water balance - Water availability
  België, Schelde R. [Marine Regions]
Author keywords
  Waterbeschikbaarheid; Waterallocatie; Modellering

Project Top | Auteurs 
 • Modellering van waterbeschikbaarheid en allocaties, meer

Auteurs  Top 
 • Crespo del Granado, P.
 • Maroy, E.
 • Rocabado, I.

Abstract
  Het waterallocatiemodel van het Schelde-stroomgebied wordt gebruikt om de beschikbaarheid van water langs de bevaarbare waterlopen te simuleren op basis van het watergebruik van het jaar 2013 voor de periode tussen 2027 en 2073 onder toekomstige klimaat scenario’s. Deze simulatie wordt uitgevoerd met een dagelijkse tijdstap om de waterbeschikbaarheid of -tekort van huidige watergebruikers in een klimaatveranderingsscenario te kunnen beoordelen.
  De analyse van klimaatverandering in deze studie focusseert enkel op impact van verandering in neerslag en evapotranspiratie (ETo) op het watersysteem. Zodoende blijft het watergebruik ongewijzigd ten opzichte van de simulatie van de huidige toestand. De Climate Perturbation Tool ontwikkeld door een multidisciplinair team bij de Hydraulica afdeling van de Katholieke Universiteit Leuven en het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) werd gebruikt om toekomstige klimaat scenario’s op te stellen. De hydrologische invoer van elk bekken werd dan gemodelleerd met verschillende hydrologische modellen: NAM, PDM en VHM. Zes simulaties werden uitgevoerd om een omvangrijk analyse van klimaatveranderingsscenario’s te kunnen uitvoeren: één simulatie van huidige toestand per hydrologisch model en één overeenkomstige simulatie gewijzigd tot een toekomstige scenario. De Python Post Processing tool werd uitgebreid om de verandering van resultante watertekortindicatoren te kunnen berekenen en dit verschil in beeld te kunnen brengen op kaart.
  De resultaten tonen aan een patroon van terugkerende knelpunten en bevestigen daardoor de resultaten van Deelopdracht 3-1. De grote meerderheid van geïnventariseerde watergebruikers in Vlaanderen zal onder de veronderstelde klimaatveranderingsscenario’s desgelijks geen watertekort ervaren zolang het watergebruik niet drastisch verandert. Het Albertkanaal blijft een knelpunt in het studiegebied voornamelijk voor scheepvaart. Deze hinder zal waarschijnlijk opgevangen zijn door de installatie van pompgemalen bij sluizencomplexen langsheen deze waterweg. Het Kanaal Gent Terneuzen daarentegen toont zorgwekkende stijgingen in watertekortindicatoren en vormt zo een belangrijke knelpunt in de toekomst van het waterbeheer in bevaarbare waterlopen in het Schelde-stroomgebied.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs