IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ing. Blanckaert, Joris
  International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer
  Functie: Projectingenieur
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-270 92 87
  E-mail:
 
 • Common strategies to reduce the risk of storm floods in coastal lowlands, meer
 • Integrale verkenning van het Scheldebekken in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan, meer
 • Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van het Sigmaplan, meer
 • Masterplan Antwerpen, Oosterweelverbinding : analyse van het risico op overstroming van de tunnel afwateringsstudie linkeroever : conceptuele modellering, meer
 • Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen, meer
 • Opstellen van alle randvoorwaarden voor de toepassing van de composiethydrogrammethode in het Ijzerbekken, meer
 • Strategische MER ontwikkelingsschets 2010 Schelde-Estuarium, meer
 • Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende en verbetering van de haventoegang naar de haven van Oostende, meer
Boekhoofdstukken (3) [show]
Abstract [show]
Rapporten (8) [show]
Overige publicaties (2) [show]