VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Hot topics: Klimaatwijziging

rss

Hoeveel CO2 neemt de oceaan op? Overzicht van alle metingen in de SOCAT-atlas

Toegevoegd op: 2021-08-25
De nieuwste editie van de Surface Ocean CO2-atlas (SOCAT) met daarin 31 miljoen metingen uit de periode 1957-2021 toont aan hoe de CO2-opname door de wereldwijde oceaan is toegenomen. Ook het door Vlaanderen ondersteunde VLIZ en Integrated Carbon Observation System (ICOS) dragen bij tot deze door de gemeenschap aangestuurde databank. Op de atlas gebaseerde dataproducten helpen bij het kwantificeren van de koolstofput en de verzuring van de oceaan. Maar ook bij de evaluatie van sensorgegevens en biogeochemische klimaatmodellen, die de beleidsmakers in klimaatonderhandelingen essentiële informatie moeten verschaffen. ...

De Noordzee, een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatopwarming?

Toegevoegd op: 2021-07-08
De Noordzee speelt al decennialang een centrale rol in het Europese energielandschap omwille van zijn historische rijkdom aan fossiele brandstoffen. Het Noordzeegebied beschikt echter ook over heel wat troeven om – nu en in de toekomst – een sleutelrol te spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Het VLIZ hield in zijn nieuwste beleidsinformerende nota verschillende mariene klimaatmitigerende benaderingen tegen het licht – en selecteerde er daarbij vijf die op de Noordzee kunnen gerealiseerd worden: (1) Offshore hernieuwbare energie, (2) Koolstofscaptatie en -opslag (CCS), (3) Marine geo-engineering, (4) Blue Carbon en (5) Mariene reservaten. Hoewel elk van de verschillende pistes een zekere belofte inhouden, blijken er ook belangrijke ecologische en maatschappelijke aandachtspunten. ...

#pCO2compare: Groot interkalibratie-experiment moet onzekerheden in CO2-waarnemingen in oceaan verminderen

Toegevoegd op: 2021-06-30
De oceaan vangt wereldwijd naar schatting ongeveer 25% op van de door de mens uitgestoten koolstofdioxide. Dit cijfer blijkt echter nog zeer onnauwkeurig. Tijdens de komende twee weken vindt in het VLIZ Marien Station Oostende een uniek experiment plaats. Observatoren van mariene koolstof gaan samen met de ontwikkelaars van meetsystemen en sensoren de uitdaging aan voor een grootse interkalibratie-oefening met 28 verschillende sensoren. De mariene tak van de Europese onderzoeksinfrastructuur ICOS (Integrated Carbon Observation System) neemt hierin het voortouw en wil met deze actie de onzekerheden in de wereldwijde waarnemingen wegwerken. ...

RV Simon Stevin ontvangt label voor gestandardiseerde metingen van broeikasgassen

Toegevoegd op: 2021-06-07
ICOS, het ‘Integrated Carbon Observation System’, kondigt aan dat 12 extra meetstations voor broeikasgassen de strenge kwaliteitscontrole voor gestandaardiseerde gegevensproductie hebben doorstaan. De nieuw gecertificeerde stations, waaronder het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin, bevinden zich in zeven van de 13 ICOS-lidstaten en in alle drie de ICOS-domeinen: atmosfeer, ecosysteem en oceaan. Onder hen drie stations in Italië, twee stations in Duitsland, Denemarken en Finland, en telkens een station in België, Tsjechië en Noorwegen. ...

PlaneetZee-scholenwedstrijd: welke klas ontsnapt uit de VLIZ-escape room ‘Klimaat en de oceaan’

Toegevoegd op: 2021-05-21
Bij de start van het schooljaar 2021-2022 lanceert VLIZ een nieuwe wedstrijd voor klassen van het middelbaar onderwijs. Leerlingen moeten in de klas zoveel mogelijk aan de slag rond het thema ‘Klimaat en de oceaan’. Door je in te lezen, praktische oefeningen uit te voeren en het thema echt te doen leven in de klas, bereid je je optimaal voor. Haalt jouw klas de record-ontsnappingstijd uit onze escape room? ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]