VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Zeeleven: Niet-inheemse soorten

rss

Leven in de Belgische Noordzee en Schelde kleurt alsmaar exotischer

Toegevoegd op: 2021-01-25
De Belgische Noordzee en het Schelde-estuarium herbergen ondertussen 79 exotische zout- en brakwaterdieren en algen. Een uitvoerige studie van het ‘VLIZ Alien Species Consortium’ toont in het voorbije decennium een 15% stijging in gevestigde niet-inheemse soorten. Een toename in het intercontinentaal scheepvaartverkeer, een betere opvolging en aquacultuur blijken aan de basis te liggen. Alle info over de soorten, hun gebied van oorsprong en manier van introductie is raadpleegbaar via een nieuwe gids en een interactieve website.

Kunstmatige riffen houden mariene ecosystemen mee in de gaten

Toegevoegd op: 2020-12-17
Onderzoekers hebben meer dan 130 kunstriffen – Autonomous Reef Monitoring Structures (ARMS) – uitgezet op de zeebodem in alle Europese regionale zeeën. Zo krijgen ze inzicht in de langetermijnveranderingen van harde substraten in kusthabitats en worden ze vroegtijdig gewaarschuwd over de komst van niet-inheemse soorten, de impact van klimaatverandering of menselijke activiteiten. ...

Amerikaanse strandschelp spotten op de Grote Schelpenteldag

Toegevoegd op: 2020-03-09
Op de Grote Schelpenteldag van zaterdag 14 maart 2020 tellen en identificeren we met zijn allen zoveel mogelijk schelpen op onze stranden. En één schelp in het bijzonder houden we nauwlettend in het oog: de Amerikaanse strandschelp. Een exoot waarvan het nog onduidelijk is hoe talrijk ze kan worden en wat de impact kan zijn op andere schelpdieren en zeeleven. Kom ook af naar een van de 10 deelnemende kustgemeenten en hou de ogen extra open! ...

Save the date: 2nd International Symposium on Corrosion and Fouling

Toegevoegd op: 2018-12-21
De Hogere Zeevaartschool in Antwerpen organiseert voor de tweede keer een internationaal symposium rond corrosie en aangroei op schepen en constructies in zee. ...

EMODnet lanceert ‘Atlas of European Marine Life’

Toegevoegd op: 2018-12-19
De ‘Atlas of European Marine Life’ omvat een reeks nieuwe en innovatieve dataproducten over het mariene leven in Europese wateren. De aangeboden modellen, kaarten en analyses illustreren de brede waaier aan output die gebruikers zelf kunnen genereren op basis van door EMODnet Biology beheerde data. De dataproducten kunnen helpen om fundamentele en beleidsgestuurde vragen te beantwoorden over natuurlijke tendensen en de antropogene impact in Europese wateren. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]