VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Technologie en energie: Kustveiligheid

rss

Zeezand in een 360-gradenperspectief

Toegevoegd op: 2020-06-10
De zand- en grindwinning in het Belgisch deel van de Noordzee is een federale aangelegenheid die valt onder de FOD Economie - Continentaal Plat. Om iedereen van de laatste stand van zaken, onderzoek en innovatie op de hoogte te houden organiseren zij driejaarlijks een studiedag; dit jaar op 20 november 2020 in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. De resultaten van de monitoring van de zandwinning en enkele innovaties komen aan bod, alsook het nieuw referentieniveau voor zandwinning en de impact van het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026. Verder worden de recyclage van zeezand en alternatieven onder de loep genomen, alsook de toepassingen ervan in de industrie en kustverdediging.

Wie helpt kustlijnen inmeten met CoastSnap België?

Toegevoegd op: 2020-06-04
Deze week verscheen een eerste CoastSnap-paal in België, op de zeedijk van de Oostendse Oosteroever. Burgers kunnen zo met hun smartphone vanuit een vaste positie een foto van het strand nemen en die delen via hun eigen sociale media-kanalen (met de hashtag #CoastSnapOostende). Met de doorgestuurde foto’s gaan wetenschappers vervolgens aan de slag om strandkliffen en de evolutie van de kustlijn en het strandreliëf minutieus op te volgen, en zo bijsturing waar nodig te faciliteren. ...

Coastbusters 2.0: Kusterosie tegenwerken met slim aangelegde mosselbanken

Toegevoegd op: 2020-03-16
Het wetenschappelijk project Coastbusters krijgt een vervolgfinanciering om verder uit te zoeken hoe slim aangelegde mosselbanken kunnen helpen om kusterosie tegen te gaan en de kracht van inbeukende golven af te zwakken. De aanleg van biogene riffen als waterbouwkundige techniek in de kustverdediging is als concept zeer innovatief. Volgens de projectpartners is het een interessante piste om verder te onderzoeken en kan het op termijn worden toegevoegd aan het arsenaal van duurzame technieken ter bescherming van onze kust bij wijzigende klimaatomstandigheden. Binnen dit project zal het VLIZ zijn mariene robotica en ‘smart moorings’ inzetten om de grootschalige evolutie en kleinschalige dynamiek van de mosselriffen te monitoren. ...

Café de Zee: Duinen voor de dijk: méér of minder zand

Toegevoegd op: 2020-02-14
Op 16 maart nodigt de provincie West-Vlaanderen stakeholders uit voor een interactieve dialoog op café, en dat over het wel zeer actuele onderwerp 'Duinen voor de dijk, méér of minder zand'. Met twee presentaties, interviews en een panelgesprek met wetenschappers, overheden en een uitvoerend bedrijf, alsook een met een korte toekomstblik belooft het een boeiende vooravond te worden over kustbescherming aan de Vlaamse kust en de rol van duinen.

Vlaams onderzoek bevestigt strandsuppleties als duurzame oplossing voor kustbescherming

Toegevoegd op: 2019-09-30
De zandopspuitingen aan onze kust vormen een degelijke bescherming tegen overstroming. Spijts de regelmatig optredende ‘kliffen’, versterken ze de stranden, de achterliggende zeedijken en de duinen. Zo blijkt uit de eindbevindingen van het CREST-onderzoeksproject. De tien partners formuleerden negen kernboodschappen, en voor elk van de vier onderzochte thema's een compacte lijst met markante resultaten. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]