VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Module 'Oceaanverzuring' vervolledigt educatief pakket ‘Klimaat & de Oceaan’

Toegevoegd op: 2021-05-17
Het klimaat is hot. Niet alleen letterlijk, ook binnen PlaneetZee - de educatieve website van het VLIZ. De monster-lesmodule rond de klimaatproblematiek in de oceaan kreeg er een nieuw hoofdstukje bij over oceaanverzuring. Stroom snel door naar www.planeetzee.be voor meer achtergrondinformatie, proefjes en werkbundels! ...

LifeWatch.be bij eerste gebruikers van innovatieve cloud-toepassing Vlaams Supercomputer Centrum

Toegevoegd op: 2021-05-07
Op 20 mei lanceert het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) zijn nieuwste cloud-toepassing, de Tier-1 Cloud-component. Tijdens een webinar (10:00-12:00) wordt aan de hand van twee voorbeelden gedemonstereerd wat deze supersnelle en flexibele toepassing kan betekenen voor gebruikers uit het onderzoek, de industrie en overheid. Zo zal ook LifeWatch Belgium een gevalstudie voorstellen, die het VLIZ ontwikkelde in nauwe samenwerking met maritieme bedrijven van De Blauwe Cluster. ...

Jaarboek vat de realisaties van het VLIZ in 2020 samen

Toegevoegd op: 2021-04-20
Het VLIZ-jaarboek 2020 geeft een overzicht van de hoogtepunten voor het VLIZ in 2020, alsook een focus op de werking van het instituut ten dienste van het zeewetenschappelijk onderzoek, beleidsverantwoordelijken, de industrie, educatoren, en het brede publiek. Via performantie-indicatoren (KPI’s), heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking. ...

Geavanceerde technologie moet leefgebied van belangrijke vissoorten verbeteren

Toegevoegd op: 2021-03-12
Elke soort stelt eisen aan zijn omgeving, zo ook bewoners van onze Noordzee. Onderzoekers brengen de ideale omgevingscondities waaronder een aantal soorten - zoals zeebaars, koolvis en blauwvintonijn - gedijen in kaart, om de impact van menselijke activiteiten zoals visserij en aquacultuur op deze organismen na te gaan. Hiervoor doen de onderzoekers nu beroep op een innovatieve zendertechnologie en onderwaterbeelden en dit binnen de internationale context van het FISH INTEL-project. ...

Brochure toont innovatiekracht blauwe economie in Vlaanderen

Toegevoegd op: 2021-03-02
2021 is het startjaar van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (UNDOSS: 2021-2030). Ter gelegenheid hiervan lanceren het VLIZ, de Blauwe Cluster en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie de brochure 'Gearing up our blue knowledge - Tackling ocean challenges in the UN Decade of Ocean Science' die de kracht, de diversiteit en de potenties van het Vlaamse innovatielandschap demonstreert en documenteert hoe Vlaanderen de zee inzet om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]