IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Modellering van waterbeschikbaarheid en waterallocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Verbeteren van het modelinstrumentarium
Michielsen, S.; Degrande, L.; Elyahyioui, J.; Vereycken, K.; Pereira, F.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2021). Modellering van waterbeschikbaarheid en waterallocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Verbeteren van het modelinstrumentarium. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_162_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 88 + 32 p. bij. pp. https://dx.doi.org/10.48607/22
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
Modellering van waterbeschikbaarheid en waterallocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Verbeteren van het modelinstrumentarium

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Earth sciences > Geology > Hydrology
  Numerical modelling
  Water balance
  Water management > Water quantity > Water balance - Water availability
  Water shortage

Project Top | Auteurs 
 • Modellering van waterbeschikbaarheid en allocaties, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid, meer


Auteurs  Top 
 • Michielsen, S., meer
 • Degrande, L.
 • Elyahyioui, J., meer
 • Vereycken, K., meer
 • Pereira, F., meer
 • Vanderkimpen, P., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  In deze deelopdracht zijn enerzijds een aantal deelaspecten van het bestaande waterbalansmodel van het Scheldebekken verbeterd. Zo is de modellering van het Noord-Franse deel van het bekken geüpdatet door de hydrologische modellen te actualiseren met meer en recentere neerslaggegevens. Daarnaast is ook een uitgebreide inventarisatie gedaan om het watergebruik van het Noord-Franse deel in kaart te brengen. Het geüpdatete watergebruik en wateraanbod is dan verwerkt in het waterbalansmodel. Bovendien is het model uitgebreid met een hydrologisch model van de Maas zodat de input in het model opwaarts het Albertkanaal en de Kempense kanalen niet afhangt van (in sommige gevallen herschaalde) meetreeksen, en bijgevolg ook over een periode van 45 jaar kan worden gemodelleerd.
  Tot slot is ook het modelinstrumentarium zelf geactualiseerd en geëvalueerd op zijn geschiktheid voor toekomstig gebruik. Om lange simulaties uit te kunnen voeren is geopteerd om over te schakelen naar de meest recente versie van Mike Basin. Anderzijds is aangetoond dat de modelleringsaanpak voldeed om inderdaad van een waterbalansmodel te kunnen spreken. In deze fase is onderzocht of het noodzakelijk en realistisch is om het watergebruik langs onbevaarbare waterlopen en het grondwatergebruik expliciet te modelleren ter vervanging van de huidige impliciete modellering door de hydrologische modellen. Dit bleek voor beide gevallen niet noodzakelijk.
  Na bovenvermelde aanpassingen, kan geconcludeerd worden dat het waterbalansmodel geactualiseerd is en klaar om gebruikt te worden voor de modellering van de huidige toestand en om de impact van klimaatveranderingen op de waterbalans van het Scheldebekken te begroten. Hierdoor is het model klaar om aan de nieuwe inzichten van de Europese Commissie te voldoen. Deze wijzen er op dat de uitdrukking van de waterbeschikbaarheid niet langer zal gebeuren aan de hand van indices maar aan de hand van soortgelijke waterbalansberekeningen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs