IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Ontwerp nieuwe zeedijk Westende – Middelkerke: proeven op golfoverslag en -impact in golfgoot
Vanneste, D.; Willems, M.; Hermans, I.; Mostaert, F. (2019). Ontwerp nieuwe zeedijk Westende – Middelkerke: proeven op golfoverslag en -impact in golfgoot. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_131_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 64 + 13 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Hydrometeo climate of extreme storms
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Sea dikes
  Models > Scale models
  Physical modelling
  Wave overtopping
Author keywords
  Wave flume; Wave impact; GDU; Golfgoot, Golfimpact

Project Top | Auteurs 
 • Design coastal safety measures Middelkerke, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, meer


Auteurs  Top 
 • Vanneste, D., meer
 • Willems, M., meer
 • Hermans, I.
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  In de ontwerpplannen voor een nieuwe zeedijk tussen Westende en Middelkerke wordt in bepaalde zones gebruik gemaakt van het concept van een golfdempende uitbouw van de zeedijk om de golfoverslag op een zo efficiënt mogelijke manier te reduceren. Daarnaast zijn er ook ondergrondse parkeergarages voorzien en een geterrasseerde uitbouw van de zeedijk ter hoogte van het Rauschenbergplein. De ontwerpsnedes van deze plannen dienen beproefd te worden op golfoverslag en -impact op structurele onderdelen tijdens de condities gedurende een 1000-jarige storm op het einde van de levensduur van de constructies (2070). In totaal werden 5 modelsecties beproefd in de golfgoot in Hal 3 van het Waterbouwkundig Laboratorium : 1 snede met ondergrondse parking Logierlaan OG1, 2 dijkprofielen met golfdempende uitbouw (in Middelkerke en Westende), en 2 snedes ter hoogte van het Rauschenbergplein Westende.
  In geen enkel geval wordt het maximaal toegelaten gemiddeld overslagdebiet van 1 l /m/s overschreden. De ontwerpwaarden van golfkracht werden bepaald in overeenstemming met een maximaal toegelaten faalkans volgens betrouwbaarheidsklasse RC3 uit Eurocode 0.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs