IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Inventarisatie
Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Inventarisatie. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 65 + 2 p. appendices, 11 p. tables, 5 p. fig. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Documents > Catalogues > Inventories
  Numerical modelling
  Resource management > Water management > Water allocation
  Resources > Natural resources > Water resources
  Water management > Hydrology > Conceptual models
  Water management > Risk > Low water strategies
  Water management > Water quantity > Water balance - Water availability
Author keywords
  Schelde basin; Scheldestroomgebied

Auteurs  Top 

Abstract
  De waterwegen in het Scheldebekken zijn door de mens sterk naar zijn hand gezet: rivieren zijn rechtgetrokken en voorzien van structuren om de bevaarbaarheid te verhogen en om economische centra via het water te ontsluiten zijn er extra kanalen gegraven. Dit bevorderde de watergebonden activiteiten langsheen de waterwegen waarop er een complex systeem ontstond met veel interacties en waar water langs verschillende wegen kan worden afgeleid. Zo vormden er zich zowel binnen als buiten het bekken belangrijke transfers.

  Gezien deze complexiteit is het absoluut noodzakelijk om de impact van maatregelen of beleidskeuzes in het ganse systeem te analyseren. Het is dus essentieel dat het allocatiemodel niet tot Vlaanderen beperkt blijft, maar wordt uitgebreid met grote delen van Wallonië en het noorden van Frankrijk. Het studiegebied beslaat zo bijna 25 500 km² (Figuur 23).

  Uit deze inventarisatie blijkt duidelijk dat er sterke regionale verschillen zijn in de beschikbaarheid van gegevens en het vrijgeven ervan. In Vlaanderen en Nederland zijn voldoende gegevens aanwezig om een gedetailleerd model ven de bevaarbare waterlopen en kanalen op te kunnen bouwen. In Wallonië en Frankrijk is dit veel beperkter. Het allocatiemodel zal in deze gebieden gebouwd moeten worden op basis van (grove) inschattingen. Het buiten beschouwing laten van deze gebieden weegt echter niet op tegen de noodzaak de lokale transfers mee in het allocatiemodel te integreren.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs