IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Socio-economisch belang van de havens. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(2010). Socio-economisch belang van de havens. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 202. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp.
Deel van: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, meer
Cover

Beschikbaar in  Datasets 

Project Top | Datasets 
 • Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary, meer

Datasets (10)
 • De jaarlijkse kostprijs van onderhoudsbaggerwerken in het Schelde-estuarium als percentage van de directe en indirecte toegevoegde waarde gerealiseerd door de Scheldehavens, meer
 • Kaart van de Scheldehavens en andere havens in de ‘Hamburg - Le Havre range’ met de relatieve en absolute verdeling van de goederenoverslag over de verschillende transporttypen in 2008, meer
 • Ontwikkeling van de directe toegevoegde waarde (TW, euro, lopende prijzen) t.o.v. de goederenoverslag (GO, ton) in de Scheldehavens, meer
 • Ontwikkeling van de directe toegevoegde waarde van de Scheldehavens (groei in % t.o.v. basisjaar 2002), meer
 • Ontwikkeling van de directe werkgelegenheid (WG) t.o.v. de goederenoverslag (GO) in de Scheldehavens, meer
 • Ontwikkeling van de indirecte werkgelegenheid van de Scheldehavens (groei in % t.o.v. basisjaar 2002), meer
 • Ontwikkeling van de totale toegevoegde waarde van de Scheldehavens (groei in % t.o.v. basisjaar 2002), meer
 • Totale goederenoverslag (%) in de Scheldehavens t.o.v. de Hamburg - Le Havre range, meer
 • Totale goederenoverslag (GO) en aantal scheepsbewegingen of bezoekende zeeschepen (SB) in de Scheldehavens, meer
 • Totale goederenoverslag (naar transporttype) in de Scheldehavens, meer

Afbeeldingen Top | Datasets