IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ontwikkeling van de indirecte werkgelegenheid van de Scheldehavens (groei in % t.o.v. basisjaar 2002) [Development of indirect employment of the Scheldt ports (growth in % compared to base year 2002)]

Scope
Thema's:
Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, Employment, Havens, Socioeconomische aspecten, ANE, Nederland, Westerschelde, Haven Vlissingen-Oost, ANE, Nederland, Westerschelde, Terneuzen, Haven van Terneuzen, België, Gent, Haven van Gent, België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde, Haven Vlissingen-Oost [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Terneuzen, Haven van Terneuzen
België, Gent, Haven van Gent [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
2002 - 2007

Parameter
Werkgelegenheid

Bijdrage door
Nationale Bank van België (NBB), meer
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
(2010). Socio-economisch belang van de havens. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 202. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 11 pp., meer
Gebruikt in deze dataset
(2009). Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2007. Tabellenboek havenmonitor 2007. RebelGroup Advisory/Buck Consultants International: België. ii, 49 + bijlagen pp., meer
Mathys, C. (2009). Economisch Belang van de Belgische Havens: Vlaamse Zeehavens, Luiks Havencomplex en haven van Brussel. Verslag 2007. Nationale Bank van België Working Paper Documents, 172. Nationale Bank van België: Brussel. 108 pp., meer

Data type: Statische grafieken
Metadatarecord aangemaakt: 2010-08-12
Informatie laatst gewijzigd: 2022-08-02
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid