IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 2. Numerieke modellering
Ides, S.; Plancke, Y. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 2. Numerieke modellering. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 26 + 10 p. tables, 291 p. appendices pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Dumping
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Modelling
  Numerical modelling
  Numerical models
  Wastes > Dredge spoil
  Marien/Kust

Project Top | Auteurs 
 • Site-specific research to determine the disposal strategy, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), meer


Auteurs  Top 

Abstract
  Deze studie gaat in op de vraag de opdrachtgever een beter inzicht te geven in de hydrodynamischeen morfologische condities rond de, in het milieueffectenrapport van het project verruiming vaargeulvoorgestelde, nieuwe stortlocaties voor de aanlegbaggerspecie langs plaatranden. Het betreft de locatiesRug van Baarland (2,55 Mm3) en Hooge Platen Noord (1,70 Mm3) en Hooge Platen West (1,45 Mm3). Aan de hand van een historische morfologische analyse, terreinmetingen en numerieke modellering wordt een antwoord gegeven op de vooropgestelde doelstellingen. Voor de Plaat van Walsoorden (2,00 Mm3) vonden reeds proefstortingen met bijbehorende opvolging plaats. Voor deze locatie wordt op basis van de beschikbare resultaten een stortadvies gegeven.

  Dit tweede deelrapport omvat de resultaten van de numerieke modellering. Er wordt een validatieuitgevoerd op basis van de beschikbare terreinmetingen. Door uitvoering van een aantal numeriekemodelsimulaties wordt de kennis van en het inzicht in de hydrodynamische processen rondom de 3voorgestelde stortlocaties vergroot. Deze resultaten, samen met de reeds beschreven meetresultatenuit deelrapport 1, vormen het uitgangspunt voor het definiëren van de praktijk-stortstrategie die in devolgende fase van het onderzoek zal worden ingevuld.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs