IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Site-specific research to determine the disposal strategy

Originele titel: Westerschelde - Determinatieonderzoek plaatrandstortingen
Overkoepelend project: Implementation of the new disposal strategy within the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, meer
Referentie nr.: WL 791_06
Periode: September 2007 tot December 2009
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicaties 

Instituten (3)  Top | Publicaties 
  • Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), meer, opdrachtgever
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, uitvoerder
  • Port of Antwerp Expert Team (PAET), meer, subcontractant

Abstract
De opdracht heeft als doelstelling de opdrachtgever een beter inzicht te geven in de hydrodynamische en morfologische condities rond de in het milieueffectrapport voorgestelde nieuwe stortlocaties voor de aanlegbaggerspecie langs plaatranden. Het betreft de locaties Rug van Baarland (2,55 Mm3) en Hooge Platen Noord (1,70 Mm3) en Hooge Platen West (1,45 Mm3) .

Publicaties (6)  Top | Instituten 
  • Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 1. Historische morfologische analyse en interpretatie terreinmetingen. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 35 + 164 p. apendices pp., meer
  • Ides, S.; Plancke, Y. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 2. Numerieke modellering. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 26 + 10 p. tables, 291 p. appendices pp., meer
  • Ides, S.; Plancke, Y.; Peters, J.J. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 3. Voorstel stortstrategie. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. ix, 43 + 104 p. figures pp., meer
  • Peters, J.J.; Plancke, Y. (2010). Limitations in morphological modeling within the framework of the European bird and habitat directives, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010. pp. [1-8], meer
  • Plancke, Y.; Sas, M.; Heinis, F.; Ides, S. (2008). Nota plaatrandstortingen: verruiming vaargeul Westerschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + 1 p. bijl. pp., meer
  • Plancke, Y.; Ides, S. (2008). Plaatrandstortingen, een eerste stap binnen het morfologisch beheer voor de Westerschelde [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties