IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Vogeltellingen tijdens laagwater langs de dijk van Saeftinghe
Boudewijn, T.J.; Prinsen, H.A.M.; Vonk, H.; Braad, M.L. (2004). Vogeltellingen tijdens laagwater langs de dijk van Saeftinghe. Bureau Waardenburg Rapport, 04-116. Bureau Waardenburg: Culemborg. 30 pp.
Deel van: Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Fauna
  Fauna > Aquatic organisms > Aquatic animals > Aquatic birds
  ANE, Nederland, Westerschelde, Saeftinge
  Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
 • Boudewijn, T.J., meer
 • Prinsen, H.A.M.
 • Vonk, H.
 • Braad, M.L., meer

Abstract
  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding dient toetsing van deze ingrepen plaats te vinden in de vorm van een zogenaamde natuurtoets in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Voor de natuurtoets is het belangrijk om inzicht te hebben in het gebruik van het gebied door watervogels (o.a. steltlopers). Enerzijds betreft dit de functie van de oeverzone met dijk als hoogwatervluchtplaats en anderzijds de functie van het slik voor de dijk als foerageergebied. In deze rapportage worden de resultaten van de laagwatertellingen gerapporteerd. Op basis hiervan wordt aangegeven welk gebruik de vogels van het gebied maken en welk belang het gebied als foerageergebied heeft voor watervogels. Tevens vindt een vergelijking plaats van het belang van het onderhavige gebied als foerageergebied met het verwachte belang van het oostelijk deel van de Westerschelde als foerageergebied voor deze watervogels.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs