IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Modelleren van de biogeochemische processen die de fluxen van biogeen materiaal bepalen in de oceanische waterkolom

Engelstalige titel: Modelling of biogeochemical processes that define the fluxes of biogenic material in the head of water
Referentie nr.: P101/1962211380; P101/1952211930
Periode: 1996 tot December 1996
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Amosferische samenstelling; Koolstofdioxide; Offshore; Wiskundige modellen
Geografische term: België [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer, coördinator
  • Institutionele werkingstoelagen (v.d. overheid); Universiteiten; Projectmatig onderzoek, meer, financier

Abstract
Het inschatten van de rol der oceanen in de herverdeling van het exces, anthropogeen CO2 vrijgezet in de atmosfeer, is een belangrijk objectief van verschillende internationale oceanografische onderzoeksprojecten (IGBP; JGCFS) waaraan door de onderzoekseenheid wordt deelgenomen in het kader van enkele nationale (Zuidpoolprogramma; Global Change) en E.G. programma's (OMEX). Biogeochemische processen (fotosynthetische koolstoffixatie; aggregaatvorming; sedimentatie; heterotrofe oxidatie) alsook fysische processen (advectie; turbulente diffusie; upwelling) in de oceaan spelen een zeer belangrijke rol in de uitwisseling van koolstof tussen oceaan en atmosfeer. Deze processen werden de voorbije jaren bestudeerd door de onderzoekseenheid in het kader van hogervermelde projecten. Het hier voorgestelde project beoogt de opgegeven fysische en biogeochemische processen te beschrijven door de ontwikkeling van een mathematisch model, gebruik makend van de bestaande uitgebreide gegevensbank.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten