IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Kieldrechtsluis - simulatie overvulling

Referentie nr.: WL 17_059
Periode: Juni 2017 tot December 2017
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicatie 

Instituten (2)  Top | Publicatie 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, uitvoerder
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer, opdrachtgever

Abstract
WL was betrokken bij het hydraulisch ontwerp van de Kieldrechtsluis. Bij de ingebruikname van de Kieldrechtsluis werd opgemerkt dat de overvulling- en overleidgingsverschijnselen tijdens het einde van de nivellering een invloed hebben op de deur.
WL heeft hiervoor onder advies 16_106 in oktober 2016 metingen uitgevoerd in de Kieldrechtsluis. Uit deze metingen volgde dat door het overvullen en overledigen de deuren openen met een verval. Bij een groot deel van de opgemeten nivelleringen werden de deuren geopend tijdens de eerste overvulling respectievelijk overlediging. Uit de metingen volgde ook dat voor toekomstige analyse van overvullen en overlediging de standaard door het Havenbedrijf Antwerpen uitgevoerde metingen volstaan. In het advies werd opgemerkt dat door het sluiten van de hefschuiven naar het einde van de nivellering de grootte van het overvullen respectievelijk overledigen vermoedelijk gereduceerd kan worden. Dit kan gesimuleerd worden met het tijdens het hydraulisch ontwerp opgestelde LOCKSIM model. Voorafgaand zijn bijkomende meetgegevens nodig om de hydraulische verliezen van het LOCKSIM model te kalibreren en om de gesimuleerde overvulling en overlediging te valideren.
Afdeling Maritieme toegang (contactpersoon Wim de Cock) en Havenbedrijf Antwerpen (contactpersoon Matthias Loottens) vragen aan WL om bijkomende simulaties uit te voeren waarbij getracht wordt om het overvullen respectievelijk overledigen te reduceren door het sluiten van de hefschuiven naar het einde van de nivellering toe. Havenbedrijf Antwerpen heeft hiervoor reeds de in advies 16_106 aanbevolen bijkomende meetgegevens overgemaakt.

Publicatie  Top | Instituten 
  • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2017). Haven van Antwerpen: Kieldrechtsluis: simulaties reduceren overvulling en overlediging. Version 7.0. WL Rapporten, 17_059_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 34 + 79 p. bijlagen pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie