IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Invloed van Vangstmethodes op Viskwaliteit - Alternatieve boomkor versus traditionele boomkor

Referentie nr.: VIS/07/B/02/DIV
Acroniem: IVV
Periode: September 2007 tot Mei 2008
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (3)  Top 

Abstract
Kwaliteit wordt steeds belangrijker in de hele voedingsketen. Zowel de visser als de consument heeft er alle belang bij om vis van Extra kwaliteit (Europese E-kwaliteit) te bekomen. Voor de visser levert vis van Extra kwaliteit namelijk een belangrijk prijsvoordeel op waardoor het rendement van de visserij aanzienlijk verbetert. De consument heeft eveneens recht op verse vis die aan alle commerciële en wettelijke kwaliteitseisen voldoet.

Het belangrijkste nadeel van de boomkorvisserij is dat ze erg intensief is, met een erg hoog brandstof- en materiaalverbruik en een significante milieu-impact. De sterke stijging van de brandstofprijzen heeft ertoe geleid dat de visserijsector aan de alarmbel is gaan trekken. Hoe het probleem op te lossen is minder duidelijk. Eén van de mogelijkheden om met de bestaande vaartuigen en types vistuigen te blijven vissen is de boomkor aanpassen zodat het brandstofverbruik en de milieu-impact naar beneden kan. De brandstofbesparing en de vermindering van ongewenste bijvangsten van alternatieve boomkor werden reeds uitvoerig gerapporteerd.

Het is duidelijk dat de kwaliteit van de vis mee bepaald wordt door de toegepaste visserijmethode en optuiging van het vistuig. De kwaliteit van de vis is uiteindelijk ook belangrijk voor de prijszetting en bijgevolg de opbrengst en rendabiliteit van de rederijen.

Indien aangetoond kan worden dat ook de viskwaliteit beter is met de alternatieve boomkor vormt dit een sterke stimulans voor de sector om vrijwillig op dit systeem over te schakelen en naast het realiseren van een betere opbrengst, ook het imago van de boomkorsector te verbeteren t.o.v. de EC en de consument.

Het doel van dit pilootproject is:

  1. na gaan of tong en wijting gevangen met de alternatieve boomkor (minimum uitgerust met een T90 en een benthos ontsnappingspaneel) van betere kwaliteit is - gebaseerd op de KIM-methode, pH, chemische analyses en nog te ontwikkelen IIM-methode - dan tong gevangen met de traditionele boomkor.
  2. Het ontwikkelen en evalueren van een methode - voorlopig de “Injury Index Methode” (IIM) genaamd - om de beschadiging van de vis veroorzaakt door het vistuig op een eenduidige manier te kwantificeren. Naar analogie met de KIM-methode zal ook de IIM-methode voor zowel tong als wijting ontwikkeld worden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten