IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV)
www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/investeringen/fiva.html

Nederlandse naam: Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij


Abstract:
Het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV), het Europees structuurfonds voor de visserij- en aquicultuursector, verleent steun in toepassing van Verordening 2792/99 van 17 december 1999 "tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector". In dit kader werd het nationaal programma "Visserij buiten doelstelling 1" 2000-2006 goedgekeurd. Vlaanderen beschikt over 95 % van de middelen van dit programma.
De steun van het FIOV heeft betrekking op kapitaalpremies voor structuurverbetering in de visserij- en aquicultuursector die worden toegekend zowel voor de productie (rederijen en aquicultuurbedrijven), de commercialisering (verwerking en groothandel), de havenuitrusting als voor de generieke promotie.
In de periode 2000-2006 kunnen ook subsidies worden toegekend voor eerste installatie van jonge vissers als reder en voor kleinschalige kustvisserij. Ook allerlei andere ondersteunende projecten van algemeen belang komen binnen dit programma voor steun in aanmerking.
Voor de rederijen en aquicultuurbedrijven loopt de FIOV-steun parallel met de FIVA-steun die hiertoe een voorwaarde uitmaakt.
De kapitaalpremie wordt toegekend op basis van de in aanmerking komende uitgaven of investeringsbedragen. Na factuurcontrole wordt de steun in functie van de uitgevoerde investeringen aan de begunstigden uitbetaald in één of meerdere schijven.

Projecten (19)  Top 
 • Afvalstromen, meer
 • Alternatief vistuig, meer
 • Beoordeling van kwaliteitsklassen van vis, meer
 • Haalbaarheid van mosselkweek voor de kust, meer
 • IDEV-Bis: IDEV-bis - uittesten ecologische visserijmethoden, meer
 • IDEV: Innovatiecentrum Duurzame en Ecologische Visserij, meer
 • IVV: Invloed van Vangstmethodes op Viskwaliteit - Alternatieve boomkor versus traditionele boomkor, meer
 • Kwaliteitsbeoordeling van visserijproducten, meer
 • Ontolovis: Improving the Quality and Price of Fish by Separate Handling on Board and in the Fish Auction, meer
 • Outrigger, meer
 • OUTRIGGER II: OUTRIGGER II - uittesten duurzame visserijmethode, meer
 • PREVIS: Veiligheid en preventie in de visserij, meer
 • Proefproject aquacultuur, meer
 • PULSKOR, meer
 • Studie van de haalbaarheid van geselecteerde passieve visserijmethodes, meer
 • TOETS: Teruggooi in de Boomkorvisserij: Optimalisatie van het Onderzoek, Evaluatie van Reducerende Technische Maatregelen en Sensibilisering van de Sector, meer
 • Uittesten alternatieve vismethoden, meer
 • Uittesten alternatieve vismethoden, meer
 • Uittesten pulskor, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Projecten