IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

PULSKOR

Periode: Januari 2007 tot Juni 2008
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: By-catch; Elektrisch vissen; Garnaalvisserij
Geografische term: ANE, Noordzee [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (4)  Top 
 • Onderzoeksdomein Visserij, meer, onderzoeker
 • Marelec nv (Marelec), meer, partner
 • Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV), meer, financier
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, meer, financier

Abstract
De garnaalvisserij in de Noordzee wordt uitgevoerd door meer dan 600 vaartuigen en gaat door in kwetsbare kustgebieden en estuaria, broedkamers voor vele diersoorten. Deze visserij wordt gekenmerkt door een aanzienlijk teruggooi van ondermaatse commerciële vis. Ook de teruggooi aan niet-commerciële vis- en invertebraten is groot. Dit heeft zware gevolgen voor de commerciële visbestanden in de Noordzee en voor het mariene milieu in het algemeen. Daarenboven komt deze visserij in de publieke opinie steeds meer in een slecht daglicht te staan. Door deze milieu-impact is het voor deze visserij tevens niet mogelijk om te streven naar een eco-label. Het verbeteren van de selectiviteit en het verminderen van de milieu-impact heeft dan ook een aantal ontegensprekelijke voordelen:

 1. gezondere visbestanden ;
 2. een gezonder marien milieu, de beste garantie voor een duurzame visserij en
 3. de mogelijkheid tot het bekomen van een eco-label wat de concurrentiepositie en het imago van deze visserij kan verbeteren.

De belangrijkste doelstelling van dit project is, om via praktijktesten en demonstratie, tot een type garnaalvistuig te komen dat

 1. soort- en lengte-selectief te werk gaat,
 2. de ongewenste bijvangsten reduceert,
 3. zodoende de impact van de garnaalvisserij op het milieu tot een minimum herleidt,
 4. de kwaliteit van de vangsten verhoogt en e) het vooruitzicht biedt op een eco-label.

Het middel dat daartoe zal uitgetest worden is het gebruik van elektrische pulsen als stimuleringsalternatief in een nieuw type garnaalboomkor.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten