IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Wiskundig model van de Schelde

Referentie nr.: WL model 440
Periode: 2000 tot 2001
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Wiskundige modellen
Geografische termen: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer

Abstract
Het Sigmaplan beveiligt het Zeescheldebekken tegen overstromingen en omvat een verhoging van de dijken, het bouwen van gecontroleerde overstromingsgebieden en compartimenteringsdijken en de bouw van een stormvloedkering. In deze studie worden de nodige hoogte van de dijken en de effectiviteit van nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden bestudeerd.
De studie maakt gebruik van het ééndimensionaal hydraulisch model van de Zeeschelde. Het model strekt zich uit vanaf de monding in Vlissingen tot de rand van het tij-onderhevige gebied op de Bovenzeeschelde en alle bijrivieren Durme, Nete, Zenne en Dijle. Het model berekent in elke dwarsraai waterstanden en gemiddelde stroomsnelheden en kan hieruit andere grootheden afleiden : debiet, natte oppervlakte, komberging…

Dit model wordt ingezet voor adviesverlening, waarbij op korte termijn een eerste inzicht over de effecten van menselijke en natuurlijke ingrepen op het watersysteem kan doorgerekend worden. Dit gebeurde onder meer inzake de Durme en in afwachting van de nieuwe 1D-modellering van het Scheldebekken in het kader van het Veiligheidsniveau Vlaanderen worden ook inzichten verworven over de impact van gecontroleerde overstromingsgebieden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut