IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Boeckx, Leen
Thesaurustermen: Meetnetten; Permanentie; Voorspellingen; Waterbeheer; Waterkwantiteit
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Beheerder permanentie, medewerker databeheer & HIC-mail
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 
  International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer
  Functie: Gedetacheerd naar MOW - Waterbouwkundig Laboratorium
 • Aanpassingen sediment meetnet, meer
 • Laagwaterberichtgeving, meer
 • Modernisering HIC meetnet, meer
 • MONEOS, meer
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, meer
 • Ondersteuning hoogwaterberichtgeving: hoogwaterkenmerken per bekken - wasrapporten, meer
 • Opvolging update operationele HIC-voorspellingsmodellen, meer
 • Toelevering en overname peildata KEMP, meer
 • Uitbreiding functionaliteit voorspellingssysteem HIC, meer
 • Uitwerking van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
 • Vijfjarig overzicht 2011-2015, meer
Boek [show]
Rapporten (28) [show]