IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Was eindejaar 2012: beschrijving meteorologische en hydrologische gebeurtenissen
Boeckx, L.; Deschamps, M.; Vanlierde, E.; Van Steenbergen, N.; Mostaert, F. (2013). Was eindejaar 2012: beschrijving meteorologische en hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 30 + 3 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Earth sciences > Atmospheric sciences > Meteorology
  Earth sciences > Geology > Hydrology
  Evaluation
  In-situ measurements
  Literature and desktop study
  Navigable waterways
  Water management > Forecasts
  Water management > Permanence > High water(reporting)
  Water management > Water quantity > Water balance - Water availability
  Water management > Water quantity > Water system knowledge
  België, Vlaanderen [Marine Regions]
Author keywords
  River wash

Project Top | Auteurs 
 • Ondersteuning hoogwaterberichtgeving: hoogwaterkenmerken per bekken - wasrapporten, meer

Auteurs  Top 
 • Van Steenbergen, N.
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Tijdens de eindejaarsperiode van 2012 kwamen her en der in Vlaanderen niet-kritieke overstromingen voor (vooral langs onbevaarbare waterlopen) en was de waakzaamheid bij alle waterwegbeheerders en verantwoordelijke permanentiediensten hoog.

  De gebeurtenissen tijdens de eindejaarsperiode van 2013 kunnen niet beschouwd worden als een verrassing. De eerste decade van december kende een zeer abnormaal hoog neerslagtotaaL In heel Vlaanderen vielen beperkte neerslaghoeveelheden tussen 16 en 21 december 2012. Op 22 en 23 december vielen de grootste neerslaghoeveelheden. Nadien bleef er het regenen met tussenpozen tot 1 januari 2013. Vanaf half december viel er ongeveer 100-125 mm neerslag in gans Vlaanderen, nog iets meer in Noord-Frankrijk.

  Nergens werd melding gemaakt van echt kritieke overstromingen en de voorkomende overstromingen kunnen omschreven worden als typische winteroverstromingen. De waakzaamheid moest echter van voor Kerstmis 2012 tot begin 2013 hoog blijven door de aanhoudende periodes van neerslag. De hele eindejaarsperiode kan dan ook getypeerd worden als een verhaal van 'net niet'. Er sneuvelden geen records.

  In dit rapport wordt ingegaan op de vaststellingen in het IJzerbekken, Leie-en Bovenschelde-bekken en Denderbekken. In die bekkens (en hun afwateringen) werden immers de meeste drempelwaardes overschreden tijdens de wasperiode kerst 2012 en kan het effect op gemeten afvoer het grootst genoemd worden.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs